Imigratie blijkt de belangrijkste factor in de Limburgse bevolkingsontwikkeling, aldus het CBS. Dankzij de komst van arbeidsmigranten is er in Midden- en Noord-Limburg al langer sprake van een lichte groei, en dempen ze daarmee in zijn geheel het negatieve saldo van een krimpende bevolking in deze regio. In Zuid-Limburg is het saldo wel negatief. Het onderzoek is gericht op het aantal officieel registreerde migranten, dus niet om het aantal seizoenswerkers. Onder aan de streep is het aantal arbeidsmigranten dat een positieve bijdrage leveren aan de regionale economie dus hoger.

KAFRA Housing sterk geworteld in Limburg

KAFRA Housing levert met het huisvesten van arbeidsmigranten een belangrijke bijdrage aan de Limburgse economie. Niet alleen is het hoofdkantoor van KAFRA Housing in de regio gevestigd; met locaties MHP Venray in gemeente Venray en LH Greenport in gemeente Horst a/d Maas biedt het momenteel fatsoenlijke huisvesting voor maximaal 656 arbeidsmigranten. Daarnaast heeft KAFRA Housing de ambitie om verder uit te breiden in de regio, daar de vraag naar arbeidsmigranten en fatsoenlijke huisvesting in deze regio hoog blijft.

Meer informatie over regionale ontwikkeling?

KAFRA Housing is continu bezig met het in kaart brengen van regionale ontwikkelingen rondom arbeidsmigranten en tijdelijke huisvesting. Klik op de link voor meer informatie over regionale ontwikkelingen rondom arbeidsmigranten. We staan u graag te woord.