Frank van Gool

KAFRA Housing blij met aanbevelingen Aanjaagteam Arbeidsmigranten

De vandaag door het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten gepresenteerde aanbevelingen kunnen op goedkeuring rekenen vanuit KAFRA Housing. Het aanjaagteam, onder leiding van Emile Roemer, roept Gemeenten op in hun bestemmingsplan meer ruimte te bieden voor goede huisvesting arbeidsmigranten alsmede misstanden tegen te gaan. Tevens dienen de Rijksoverheid en provincies een grotere rol te pakken in het oplossen van deze problematiek. Frank van Gool, shareholder van KAFRA Housing, gaf zijn visie op BNR Nieuwsradio. Luister hier het gehele interview terug.

Oproep aanpak huisvestingsproblematiek aan overheden

De aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten leidt tot tevredenheid bij Frank van Gool, shareholder van KAFRA Housing: ‘wij pleiten al jaren voor het oplossen van het tekort aan goede huisvesting voor arbeidsmigranten. Elke oproep aan gemeenten om meer werk te maken van voldoende en kwalitatief goede huisvesting onderschrijven wij dan ook. Het huidige tekort ligt momenteel op 150.000 verblijfsplaatsen voor arbeidsmigranten. En als we niet uitkijken neemt dit tekort toe. Bovendien wonen arbeidsmigranten daardoor noodgedwongen in reguliere woningen, waardoor de druk op de woningmarkt almaar toeneemt. In totaal gaat het om meer dan 40.000 reguliere woningen. Het huisvestingsprobleem raakt dus niet alleen de arbeidsmigrant, maar ook starters en gezinnen die een woning zoeken. Daarbij geldt bovendien dat het organiseren van voldoende goede huisvesting ook bijdraagt aan het terugdringen van huisjesmelkerij.’

Nederland juist afhankelijk van arbeidsmigranten

Het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten benadrukt ook de onwenselijkheid van de afhankelijkheidsrelatie van arbeidsmigranten van hun werkgever. Einde (werk)contract betekent in voorkomende situaties soms ook tot einde huurcontract. Dit omdat de werkgever ook huisbaas is. ‘Wij onderschrijven deze aanbeveling van harte’, aldus Frank van Gool. ‘Sterker nog, wij zijn juist afhankelijker van de arbeidsmigrant. Zonder hen worden pakketjes van bol.com niet meer bezorgd en raken de supermarkten leeg. Het is van belang dat de huisvestingsmarkt zo snel mogelijk een consumentenmarkt wordt, waarin de arbeidsmigrant zelfstandig afspraken kan maken met verhuurders. Tegelijkertijd schat ik in dat het nog vijf jaar duurt voordat deze markt zich voldoende ontwikkeld heeft. Tot die tijd moeten we, als gemeenten, werkgevers en huisvesters, onze verantwoordelijkheid nemen en zo snel mogelijk voor voldoende en kwalitatief goede huisvesting zorgen. Daarin nemen wij al enkele jaren onze verantwoordelijkheid.’

Over KAFRA Housing

KAFRA Housing is een initiatief van Karolina Swoboda en Frank van Gool en komt voort uit OTTO Work Force, één van de grootste internationale arbeidsbemiddelaars in Europa. KAFRA Housing realiseert en exploiteert moderne huisvestingslocaties voor de tijdelijke huisvesting van specifieke doelgroepen, zoals arbeidsmigranten. KAFRA is sinds begin 2018 actief en heeft inmiddels al onder meer LH Waalwijk (400 bewoners), MHP Venray (240 bewoners), LH Greenport (400 bewoners) en MHP Maasbree (320 bewoners) gerealiseerd. KAFRA Housing heeft de ambitie om de komende 5 jaar huisvesting voor 20.000 arbeidsmigranten te realiseren.