Nederlands-Duitse samenwerking in aanpak van misstanden bij arbeidsmigranten

Dit artikel werd eerder gepubliceerd door de Rijksoverheid.

Nederland intensiveert de samenwerking met Noordrijn-Westfalen om misstanden bij arbeidsmigranten tegen te gaan. Dat heeft minister Koolmees vandaag afgesproken met zijn collega-ministers Laumann (Arbeid, Volksgezondheid en Sociale Zaken) en Scharrenbach (Binnenlandse Zaken, Lokaal Bestuur, Bouw en Gelijkheid) van Noordrijn-Westfalen (NRW).

In een digitaal overleg hebben de ministers de situatie rondom arbeidsmigranten in de grensregio’s besproken. Zij zijn van mening dat in het bijzonder de werk- en leefomstandigheden van de werknemers moet worden verbeterd.

In het digitale overleg tussen de ministers kwam een aantal onderwerpen aan bod. Minister Koolmees is blij met de steeds sterkere samenwerking met Noordrijn-Westfalen. In het bijzonder het recente initiatief van NRW om een grensoverschrijdende corona-taskforce op te richten. Via dit platform hebben Nederland, Duitsland en België informatie uitgewisseld over corona-maatregelen in de grensregio’s en ervoor gezorgd dat maatregelen op elkaar afgestemd zijn.

Woon- en werkomstandigheden arbeidsmigranten in de regio

Er zijn arbeidsmigranten die in Nederland werken, maar in Duitsland wonen (en andersom). Dat maakt controle op bijvoorbeeld hun huisvesting ingewikkeld. Daarom is besloten om de samenwerking tussen de inspecties te verbeteren. Bijvoorbeeld door samen inspecties uit te voeren; daarbij ligt de focus op de vleesindustrie, de bouw en distributiecentra. Daarnaast is afgesproken om meer informatie te delen tussen NRW en Nederland over huisvesting door werkgevers in de grensregio. Doel is om te voorkomen dat arbeidsmigranten in slechte huisvesting terecht kunnen komen.

Ook gaat Nederland samenwerken met NRW op het gebied van informatievoorziening voor arbeidsmigranten. Informatie over de rechten en plichten voor werknemers moet op een laagdrempelige manier beschikbaar zijn voor arbeidsmigranten aan beide kanten van de grens. Deze week is daarom ook vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een website gelanceerd met informatie over werken en wonen in Nederland (www.workinnl.nl). De informatie op deze website wordt ook vertaald naar onder meer het Pools en Roemeens en later naar andere talen.