Frank van Gool is mede-oprichter van KAFRA Housing en CEO van OTTO Work Force. Hij is commissielid van ABU International en bestuurslid van het Nederlands-Pools Centrum Handelsbevorderingen. Ook zit hij in het bestuur van Topvrouw Limburg. In de december editie van Vakblad Flexmarkt schreef hij een column over hoe de arbeidsmarkt volgens hem nog beter kan.

Van nature ben ik niet vaak met het verleden bezig. Ik kijk liever naar de toekomst. Mijn voorruit is groter dan mijn achteruitkijkspiegel. Maar dit jaar bestaat ons bedrijf 20 jaar en dan denk je onwillekeurig terug aan de afgelopen twee decennia. Aan onze groei naar ruim 20.000 medewerkers. Aan onze positie op de Europese arbeidsmarkt. Aan het feit dat zorg en respect voor onze medewerkers nog steeds centraal staat. Trots ben ik op het feit dat onze mooie organisatie klaar is voor de toekomst.

Onze jubileumactiviteiten, die gepland stonden voor afgelopen voorjaar, hebben we uiteraard moeten afblazen vanwege Covid-19. En om diezelfde reden hebben we dit jaar de mouwen extra opgestroopt om tegemoet te komen aan de sterk groeiende vraag van onze klanten in de vitale sectoren. Om aan die grote uitdaging te voldoen, moesten we honderden productiemedewerkers omscholen voor logistieke functies. We hadden grote aantallen nieuwe medewerkers te werven en in te werken. En de werkplekken, het vervoer en de huisvesting coronaproof te maken. Dat wij dit jaar de voor ons magische omzetgrens van 500 miljoen passeren, is fantastisch. Maar dat wij voor onze klanten en medewerkers de slogan ‘we take care of our people’ hebben kunnen waarmaken, dat is pas echt kippenvel.

Maar zoals gezegd, ik kijk graag naar de toekomst. Want het kan nog zoveel beter. Wij voorzien al geruime tijd dat tekorten op de Europese arbeidsmarkt door de toenemende vergrijzing niet alleen binnen Europa kunnen worden opgevangen. Onze samenwerking binnen het mondiale netwerk van het Japanse Outsourcing Inc. stelt ons in staat om binnen niet al te lange tijd ook Aziatische arbeidskrachten te werven.

De huisvesting van arbeidsmigranten komt steeds nadrukkelijker op de maatschappelijke agenda te staan. En dat is maar goed ook, want er zijn nog grote tekorten. Van de ruim 500.000 arbeidsmigranten ons land zijn er naar schatting 150.000 niet goed gehuisvest. Natuurlijk zijn wij er trots op dat we met KaFra Housing een bijdrage mogen leveren. Maar dat is slechts een druppel op een gloeiende plaat. Het echte verschil moeten de gemeenten maken. Te vaak zien we dat gemeenten aan de ene kant bedrijven met nieuwe werkgelegenheid met open armen verwelkomen. En aan de andere kant wegkijken waar het gaat om de huisvesting van de internationale werknemers die er komen te werken. Dat kan echt niet meer en dat moet snel beter.

Meer in het algemeen is er een gebrek aan kennis over arbeidsmigranten in ons land. Daarom hebben wij aan het begin van dit jaar het initiatief genomen voor de oprichting van Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten. Een onafhankelijk platform waar bedrijven, overheden en burgers terecht kunnen als er behoefte is aan hoogwaardige kennis en informatie. Een breed samengesteld collectief van experts, wetenschappers en sociale partners ondersteunt het initiatief.

We sluiten 2020 dus ondanks alles af met een goed gevoel. En met de nodige uitdagingen voor de toekomst. Ik heb er zin in!