Venray, 12 januari 2021


Onderzoek Peil.nl: Nederlanders vragen volgend kabinet om uitzendregulering en verbetering integratiebeleid

Ruim een derde van de Nederlanders vindt dat de positie van arbeidsmigranten een hoofdthema is bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Dit blijkt uit een representatief onderzoek dat Peil.nl eind december verrichtte onder 4.000 Nederlanders. Tachtig procent van de ondervraagden vindt dat de politiek de komende jaren moet inzetten op verbetering van de integratie van arbeidsmigranten. Ook de verbetering van arbeidsomstandigheden (56%) en de huisvesting (40%) van arbeidsmigranten worden gezien als taken voor een nieuw kabinet. Ook staan Nederlanders massaal achter een eventuele terugkeer van de uitzendvergunning.

87% van de Nederlanders pleit voor een uitzendvergunning

Uit het onderzoek blijkt dat slechts 15% van de ondervraagden van mening is dat de integratie van arbeidsmigranten in ons land goed geregeld is. Voor de huisvesting van arbeidsmigranten is dat 21% en voor de arbeidsomstandigheden is dat 27%.
Gevraagd naar hun mening over de uitzendsector antwoordt 87% van de ondervraagden dat het invoeren van de vergunningsplicht voor uitzendbureaus noodzakelijk is. Kiezers van links tot rechts zijn hier groot voorstander van. Momenteel is 13% van de uitzendbureaus in Nederland gecertificeerd, terwijl bijna 10.000 bureaus zonder certificering opereren.

Huisvesting is gezamenlijke verantwoordelijkheid

Uit het onderzoek komt naar voren dat volgens de ondervraagden het huisvesten van arbeidsmigranten een gedeelde verantwoordelijkheid van overheid en werkgevers is. Werkgevers worden door 57% van de ondervraagden genoemd, terwijl 54% ook een nadrukkelijke rol voor de overheid ziet.

KaFra Housing

Het onderzoek werd verricht door Peil.nl in opdracht van KaFra Housing. Dit bedrijf is actief op het gebied van het huisvesten van specifieke doelgroepen, zoals arbeidsmigranten. KaFra Housing realiseert vooral grootschalige huisvestingsaccommodaties voor de zogenaamde ‘short stay’. Dit zijn arbeidsmigranten die voor het eerst in ons land zijn, of voor de duur van een project, en voor wie reguliere woonlocaties vaak minder geschikt zijn.