Roemer-proof huisvesting voor arbeidsmigranten in Venray geopend

Opening KAFRA Tower Venray

Onder toeziend oog van Emile Roemer opent burgemeester Winants van Venray dinsdag 22 juni de eerste KaFra Tower in Nederland. Initiatiefnemers Karolina Swoboda en Frank van Gool van KaFra Housing verwelkomden recent de eerste tijdelijke arbeidsmigranten in hun eerste KaFra Tower in Nederland. Inmiddels is KFT Venray met 92 tijdelijke bewoners volledig bezet. Voorbereidingen voor drie nieuwe ‘Roemer-proof’ KaFra Towers in Bleiswijk zijn klaar, maar de plannen worden geblokkeerd door een vestiging van Wageningen University & Research.

‘Roemer-proof’ bouw
De KaFra Tower in Venray is gerealiseerd op basis van een tijdelijke omgevingsvergunning met een duur van 10 jaar. De bouw voldoet helemaal aan de nieuwste wensen en aanbevelingen zoals die gedaan zijn door het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer.
Zo krijgen de mensen aparte slaapkamers, een ruimere leefoppervlakte dan aanbevolen door de Commissie Roemer, en zijn het huisvestingscontract en arbeidscontract gescheiden. Ook is er 24/7 service, beheer en begeleiding voor de arbeidsmigranten, die op fietsafstand van het werk verblijven.

Emile Roemer is als voorzitter van zijn Aanjaagteam uitgenodigd als speciale gast. Roemer: ‘ik ben verheugd dat ons rapport wordt aangegrepen door gemeenten en marktpartijen om snel nette huisvesting te bouwen voor hardwerkende arbeidsmigranten. De sociale nood is alarmerend hoog. Als we als Nederland excessen zoals laatst met Roemeense arbeidsmigranten in Linne willen voorkomen, dan moeten alle gemeenten lef en verantwoordelijkheid tonen zoals in Venray. Kies je voor de bedrijvigheid, dan ook voor de mensen die er komen werken.’

Geen tweederangsburgers
Initiatiefnemer Frank van Gool is blij en trots met de opening: “Arbeidsmigranten horen erbij in Nederland. Veel gemeenten delen die woorden, maar de daden blijven meestal uit. Met KFT Venray laten we zien dat het in Nederland anders moet en zoveel beter kan. Arbeidsmigranten zorgen ervoor dat onze winkels bevoorraad zijn, dat onze pakketjes de volgende dag bezorgd worden en dat het groente en fruit van het land gaat. Zij verdienen het om een fijn verblijf te hebben in Nederland. Er is een groot tekort aan kwalitatieve huisvesting. We kennen allemaal de verhalen over mensonterende toestanden. Daar strijden wij al lang tegen. En dit is weer een mooie stap. We zijn er nog lang niet maar we zijn op de goede weg. Wij zijn de gemeente Venray dankbaar dat zij meteen vertrouwen hadden in dit project.”

Not in my backyard
Ondanks het nijpende tekort aan huisvesting en onze afhankelijkheid van arbeidsmigranten gaat het niet overal even makkelijk. Nog steeds zijn er ook plekken waar mensen liever de ogen sluiten voor het huisvestingstekort. Zo worden de plannen voor de volgende drie KaFra Towers in Bleiswijk zonder opgaaf van reden geblokkeerd door het naastgelegen Wageningen University & Research. Ook nam de universiteit niet deel aan de omgevingsdialoog die de gemeente Lansingerland heeft verankerd in het beleid. Bleiswijkse werkgevers in de glastuinbouw en logistiek zijn teleurgesteld.

Van Gool: “Dat is toch om helemaal gek van te worden? Juist een landbouwuniversiteit die weet dat de landbouw afhankelijk is van mede-Europeanen wil geen arbeidsmigranten als naaste buren. Het blijft voor mij echt onbegrijpelijk hoe groot het wantrouwen is tegen de mensen die zorgen dat wij ons leven kunnen leiden zoals we dat willen. Zo drijven we deze hardwerkende mensen toch in de handen van malafide uitzendbureaus en huisjesmelkers? We hebben arbeidsmigranten nodig voor het werk dat Nederlanders niet willen doen. Hen dan niet eens een dak boven het hoofd willen bieden is maatschappelijk geen optie.”

”We hebben arbeidsmigranten nodig voor het werk dat Nederlanders niet willen doen. Hen dan niet eens een dak boven het hoofd willen bieden is maatschappelijk geen optie.”

KaFra Housing
In ons land worden naar schatting 40.000 reguliere woonhuizen gebruikt voor het huisvesten van tijdelijke arbeidsmigranten, terwijl er grote lokale huisvestingstekorten zijn voor ook de vaste inwoners. KaFra Housing realiseert en beheert grootschalige huisvestingslocaties die geschikt zijn voor tijdelijke arbeidsmigranten. Daarbij staan vooral de begeleiding van de bewoners en het contact met de omgeving centraal. KaFra Housing heeft op verschillende plaatsen in ons land inmiddels 11 accommodaties gerealiseerd voor 3.000 bewoners. Daarbovenop is een vijftal locaties in ontwikkeling.