West Betuwe: grootschalige huisvesting internationale medewerkers mogelijk

Blokker distributiecentrum Geldermalsen. Foto: Wedeflex Projectfotografie DC.

De gemeenteraad van West Betuwe heeft een besluit genomen over de komst van grootschalige huisvesting voor internationale medewerkers. Na intensief vergaderen over de voorwaarden zijn de raadsleden tevreden over de gemaakte afspraken.

De gemeenteraad stemt in met de komst van grootschalige huisvesting voor internationale medewerkers, mits initiatiefnemers hun plannen vooraf goed bespreken met omwonenden en andere betrokkenen. Met de nieuwe beleidsregels weten ondernemers waar ze aan toe zijn.

Breed draagvlak

De raadfracties zijn na goed overleg enthousiast over het beleid voor grootschalige huisvesting, met name omdat internationale medewerkers belangrijk zijn voor de economie van West Betuwe. Alleen Leefbaar Lokaal Belang blijft kritisch op de schaalgrootte. De partij kijkt liever naar kleinschaligere huisvesting.

De andere partijen gaven hun goedkeuring aan het nieuwe beleid, mits er bepaalde voorwaarden gelden. De huisvesting moet kwalitatief in orde zijn, er moet 24/7 beheer worden geboden, en het beleid moet binnen twee jaar worden geëvalueerd. De belangrijkste voorwaarde is dat betrokkenen vooraf goed kunnen meepraten.

Communicatie

Het nieuwe beleid voor de huisvesting van internationale medewerkers benadrukt dat communicatie een belangrijke voorwaarde is. Ook gaat de gemeenteraad erop toezien dat de huisvesting goed verloopt zonder overlast. De gemeente was voorheen terughoudend naar nieuwe initiatieven voor grootschalige huisvesting. Achtergrond is het felle protest uit 2015 tegen de aankondiging van een asielzoekerscentrum in Geldermalsen. Naderhand werd geconcludeerd dat de inwoners van het dorp niet genoeg waren betrokken bij de plannen. De gemeente heeft nu van die ervaringen geleerd.

Economie

Grote bedrijven zoals Albert Heijn en Blokker willen graag snel aan de slag met de huisvesting van hun internationale medewerkers. Beide bedrijven hebben distributiecentra gevestigd op het industrieterrein aan de oostkant van Geldermalsen. Het plan is om de huisvesting op de eigen terreinen te laten bouwen. Internationale medewerkers zijn onmisbaar voor het functioneren van de distributiecentra.

Lees hier het hele artikel.