100 miljoen euro voor versnelling kansrijke projecten flexwoningen

Het kabinet wil dat er meer vaart wordt gemaakt met het bouwen van flexwoningen en het omvormen van leegstaande gebouwen tot woningen. Minister De Jonge voor Volkshuisvesting trekt 100 miljoen euro uit om “kansrijke projecten een flinke zet te geven en vertragingen te voorkomen”.

Het kabinet heeft de ambitie om 100.000 woningen per jaar te bouwen. Daarvan zijn er 15.000 bedoeld als flexwoningen, die tijdelijk ergens staan en daarna naar een andere plek worden verplaatst. Ook wordt gemikt op 15.000 ’transformatiewoningen’, die ontstaan door het ombouwen van bestaande gebouwen, zowel voor tijdelijk als voor permanent gebruik.

Flexwoningen

De Jonge benadrukt dat flexwoningen de snelste manier zijn om aan nieuwe woningen te komen: “De wachtlijsten zijn al lang. Of het nu gaat om spoedzoekers, Oekraïners of statushouders: iedereen die recht heeft op een huis, willen we helpen.” De Jonge geeft aan de ontwikkeling van flexwoningen van harte toe te juichen en te willen versnellen. Hij wijst daarbij op de arbeidsmarktkrapte, de betaalbaarheid, het streven naar een circulaire economie en het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Niet alle gemeenten werken mee

Eerder dit jaar werd al duidelijk dat flexwoningen vaak maar moeilijk van de grond komen en dat niet alle gemeenten eraan meewerken. Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting wil gemeenten eventueel dwingen om met geschikte locaties te komen.

De minister wil nu prestatieafspraken maken met de gemeenten en hij stelt een Taskforce versnelling tijdelijke huisvesting in. De taskforce gaat op zoek naar snel te realiseren projecten en gaat lagere overheden, woningcorporaties en bouwbedrijven praktisch ondersteunen.

Lees hier het volledige NOS-bericht en lees hier de Kamerbrief van minister De Jonge.