Verplicht gemeenten tot huisvestingsnorm arbeidsmigranten

Verplicht gemeenten om huisvesting samen met werkgevers te regelen als een distributiecentrum naar een gemeente komt. Deze oproep doet Frank van Gool, medeoprichter van KaFra Housing, in de week dat de Tweede Kamer de Wet goed verhuurderschap behandelt. ‘Dit is voor de Tweede Kamer een uitgelezen kans om de huisvesting van arbeidsmigranten goed te regelen. Conform de aanbevelingen van de commissie Roemer. Het is mooi dat de Tweede Kamer dit rapport zo breed omarmt, maar als de aanbevelingen na 2,5 jaar nog steeds geen navolging krijgen, is dit rapport een wassen neus,’ aldus Van Gool. ‘Deze traagheid dupeert Nederlandse woningzoekenden, de economie en arbeidsmigranten’.

Wonen op een kluitje

Van Gool verbaast zich over de gretigheid van gemeenten om distributiecentra naar zich toe te trekken maar tegelijkertijd weinig doen om arbeidsmigranten te huisvesten. ‘Deze distributiecentra draaien niet zonder arbeidsmigranten. Maar zij moeten ergens wonen. Nu worden er 45.000 huizen in gebruik genomen door tijdelijke arbeidsmigranten, vaak gezinswoningen die door huisjesmelkers worden ‘verkamerd’. Teveel mensen op een kluitje. Dat is onacceptabel en moet anders.’

Flexwoningen

KaFra Housing pleit ervoor dat gemeenten flexwoningen plaatsen aan de randen van steden of dorpen. Een simpele rekensom leert dat als elke gemeente in Nederland één weiland of een stuk grond bij een bedrijventerrein beschikbaar stelt om flexwoningen op te bouwen voor arbeidsmigranten, het woningtekort flink kan worden ingekrompen. Bijkomend voordeel van flexwoningen is dat ze er binnen een paar maanden kunnen staan en in een fabriek gebouwd worden zodat er veel minder stikstof vrijkomt dan bij de bouw van reguliere huizen.

Wel auto’s, geen mensen

Van Gool: ‘De commissie Roemer heeft klip en klaar gemaakt dat zowel de landelijke als lokale politiek aan de slag moeten met huisvesting. Gemeenten hanteren strenge parkeernormen als het om auto’s gaat, maar niet als het gaat om mensen. Met een nieuw in te voeren huisvestingsbeleid moet hier een einde aan komen. Alleen zo zorgen we ervoor dat deze hardwerkende mensen naar Nederland willen komen om te werken. Cruciaal met de huidige arbeidsmarkttekorten.’

Campagne

KaFra Housing is een van de initiatiefnemers achter de campagne ‘Het eerlijke verhaal’ met feiten en cijfers over arbeidsmigratie. Op www.heteerlijkeverhaal.nu is meer informatie te vinden over deze campagne.