Als eigenaar van bouwgrond heeft u in Gelderland verschillende mogelijkheden. Het is aan te bevelen om u eerst goed te oriënteren op kavels, locaties en bestemmingsplannen. Een van de mogelijkheden voor uw bouwkavel in Gelderland is de huisvesting van arbeidsmigranten. Nederland telt momenteel indicatief 500.000 Midden- en Oost-Europese arbeidsmigranten, die tijdelijk naar ons land komen om hier te werken. Ook in Gelderland werken naar schatting bijna 60.000 arbeidsmigranten, vooral in de zakelijke dienstverlening, horeca en transport en logistiek. Arbeidsmigranten zijn voor Gelderland cruciaal om aan de personeelsvraag te voldoen, want door de bovengemiddelde bevolkingskrimp wordt het voor steeds meer werkgevers moeilijk om aan geschikt personeel te komen. Omdat er een groot tekort aan huisvestingslocaties is, is KAFRA Housing op zoek naar bouwkavels in Gelderland.

Arbeidsmigranten in Gelderland

De Gelderlanders bevestigen in onderzoek het belang van arbeidsmigranten voor hun provincie. 46% vindt het een goede ontwikkeling dat er arbeidsmigranten zijn, waarmee zij iets boven het landelijk gemiddelde (45%) scoren. Gelderlanders zijn sterk overtuigd van de waarde van arbeidsmigranten voor de economie en arbeidsmarkt. Zo stelt 64% van de inwoners dat arbeidsmigranten noodzakelijk zijn (landelijk 59%) en vindt 64% dat arbeidsmigranten een positieve invloed hebben op de Nederlandse economie (landelijk 50%).

Bouwkavels in Gelderland noodzakelijk om tekort huisvestingslocaties op te lossen

Ondanks dat arbeidsmigranten van groot belang zijn, kampt Gelderland met een groot tekort aan goede huisvesting voor arbeidsmigranten. Naar schatting kampt de provincie nu al met een tekort aan indicatief 15.000 goede verblijfplaatsen voor arbeidsmigranten. Dit tekort zal de komende jaren gestaag verder oplopen. Het aanbod aan goede huisvesting blijft achter bij de groeiende vraag, onder meer door een gebrek aan geschikte bouwkavels in Gelderland, tijdrovende procedures en conservatief woonbeleid worden te weinig woningen gerealiseerd.

Uit onderzoek blijkt ook dat 69% van de Gelderlanders vindt dat arbeidsmigranten die kortdurend (“short stay”) in Nederland verblijven, niet moeten wonen in huizen die bedoeld zijn voor de lokale bevolking. Ook vindt men het in Gelderland belangrijk dat arbeidsmigranten “dichtbij het werk”, “net als Nederlanders” en “op een “fatsoenlijke, rechtvaardige manier” gehuisvest moeten worden. Wanneer wordt gekeken naar specifieke huisvestingsvormen, geeft men in Gelderland sterk de voorkeur aan kleinschalige huisvesting in woonwijken of stadskernen (32%). Grootschalige huisvesting aan de rand van een dorp óf aan de rand van bedrijventerreinen wordt beide door 21% beschouwd als goede oplossing.

KAFRA Housing realiseert tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten

Om het tekort aan tijdelijke huisvesting aan te pakken, ontwikkelt, realiseert en exploiteert KAFRA Housing huisvestingsoplossingen voor diverse doelgroepen, waaronder arbeidsmigranten. Dit doet zij niet alleen, maar met directe stakeholders uit de omgeving, zoals buurtgenoten, veiligheidsdiensten en gemeenten. Welke huisvestingsoplossing het meest geschikt is voor een bouwkavel in Gelderland, is afhankelijk van de lokale wensen en mogelijkheden. De juiste huisvestingsvorm en locatie verschilt dus per situatie en per gemeente. KAFRA gaat daarom actief in gesprek met projectontwikkelaars, gemeenten en andere stakeholders om de lokale situatie in kaart te brengen en samen de meest geschikte lokale oplossingen te ontwikkelen. KAFRA heeft hiervoor meerdere unieke huisvestingsconcepten ontwikkeld. Van nieuwbouwlocaties nabij bedrijventerreinen tot transformatie van leegstaande kantoorpanden. Dankzij haar verschillende huisvestingsconcepten kan KAFRA perfect inspelen op de mogelijkheden die bouwkavels in Gelderland bieden. Denk bijvoorbeeld aan een kleinschalige KAFRA TOWER op een kleiner perceel of een ruim Mobile Home Parc op grotere bouwkavels in Gelderland.

Wilt u als gemeente, grondeigenaar of andere stakeholder een bouwkavel in Gelderland beschikbaar stellen voor de bouw van (tijdelijke) woningen? Neem dan contact met ons op!

Schrijf je nu in voor de KAFRA nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.