Als eigenaar van bouwkavels heeft u in Limburg verschillende mogelijkheden. Het is aan te bevelen om u eerst goed te oriënteren op kavels, locaties en bestemmingsplannen. Een van de mogelijkheden voor uw bouwkavel in Limburg is er een (tijdelijke) huisvestingslocatie voor urgent woningzoekenden van te maken. De afgelopen jaren is het landelijke woningtekort immers opgelopen tot 315.0000 woningen. Dit tekort leidt tot nadelige effecten, zoals lange woon-werk afstanden, huisvesting onder onwenselijke omstandigheden, jongeren die bij hun ouders (moeten) blijven wonen en ouderen die lang in (te) grote woningen blijven waardoor de doorstroom wordt beperkt. Hoewel de provincie de noodzaak en urgentie van (tijdelijke) huisvesting reeds vroeg herkende, is de huisvestingsproblematiek het afgelopen jaar alleen maar verder toegenomen. Als eigenaar van bouwgrond heeft u in Limburg verschillende mogelijkheden. Het realiseren van (tijdelijke) woningen is daar een van. Wilt u als grondbezitter een bouwkavel in Limburg beschikbaar stellen voor de bouw van (tijdelijke) woningen? Dan kan KAFRA Housing u daarbij helpen.

Bouwkavels Limburg beschikbaar maken voor tijdelijke huisvesting

Voor het bieden van tijdelijke huisvesting speelt het bestemmingsplan een belangrijke rol. In het bestemmingsplan dient namelijk een woonfunctie of logiesfunctie opgenomen te zijn. Dit geldt bij zowel nieuwbouw van tijdelijke huisvesting als bij transformatie van bestaande gebouwen. Bij transformatie van bestaande gebouwen dient de huidige bestemming van deze gebouwen onderzocht te worden. Voor deze gebouwen geldt vaak dat de bestemming werken is, wat betekent dat er binnen de geldende bestemming geen huisvesting mogelijk is. Wanneer tijdelijke huisvesting niet mogelijk is binnen het bestemmingsplan, kan een omgevingsvergunning voor tijdelijke huisvesting worden aangevraagd om huisvesting toch mogelijk te maken. Een omgevingsvergunning is een formele toestemming voor het gebruiken van een bepaalde locatie of ruimte op een manier die afwijkt van het geldende bestemmingsplan.

Flexwoningen voor bouwkavels in Limburg

Er zijn verschillende mogelijkheden en huisvestingsvormen voor de realisatie van tijdelijke woningen. Per gemeente verschilt de omvang van het woningtekort en de doelgroep die het hardst getroffen wordt door dit tekort. Dit kunnen starters of studenten zijn maar ook arbeidsmigranten die werkzaam zijn in de regio. Deze lokale wensen en behoeften bepalen welke huisvestingsvorm juist is voor de lokale situatie en gemeente. KAFRA heeft hiervoor verschillende moderne huisvestingsconcepten ontwikkeld. Van nieuwbouwlocaties nabij bedrijventerreinen tot transformatie van leegstaande kantoorpanden. Dankzij haar verschillende huisvestingsconcepten kan KAFRA perfect inspelen op de mogelijkheden die bouwkavels in Limburg bieden. Denk bijvoorbeeld aan een KAFRA TOWER op een kleine bouwkavel of een grootschalig Mobile Home Parc op grotere bouwkavels in Limburg. Voor deze huisvestingconcepten zijn slechts tijdelijke omgevingsvergunningen nodig waardoor er snel gebouwd kan worden.

Tijdelijk huisvesten van arbeidsmigranten op bouwkavels in Limburg

Een van de doelgroepen waar KAFRA Housing zich hard voor maakt zijn arbeidsmigranten. Het (tijdelijk) huisvesten van arbeidsmigranten blijft in Nederland een grote uitdaging, zo ook in Limburg. In Limburg werken al decennialang arbeidsmigranten, onder meer in de logistiek, industrie en land- en tuinbouw. Doordat het aantal arbeidsmigranten de afgelopen jaren sterk is toegenomen, en het woningaanbod tegelijkertijd achterbleef, is het tekort aan geschikte huisvesting voor arbeidsmigranten de afgelopen jaren fors opgelopen. Hierdoor kampt de provincie momenteel met een indicatief tekort aan 15.000 tot 20.000 bedden voor arbeidsmigranten, wat de komende jaren kan oplopen tot 30.000. Dit leidt tot schrijnende situaties zoals huisvesting op grote afstand, huisvesting onder onmenselijke omstandigheden en oplopende huurprijzen in woonwijken. Uit het onderzoek blijkt dat 54% van de Limburgers er geen bezwaar tegen heeft als arbeidsmigranten in hun straat of buurt (komen) wonen. Men vindt met name dat arbeidsmigranten “net als Nederlanders gehuisvest moeten worden”, dichtbij het werk en dat ze fatsoenlijke huisvesting verdienen. Dit vertaalt zich ook door in hun voorkeur voor huisvestingsvorm, want zij geven overwegend de voorkeur aan kleinschalige huisvesting in woonwijken of dorpskernen (35%). Daarnaast kan grootschalige huisvesting aan de rand van bedrijventerreinen of in oude kantoorpanden ook rekenen op steun (17%). In het Limburgse Maasbree (gemeente Peel en Maas) ligt een uniek praktijkvoorbeeld van grootschalige huisvesting aan de rand van een dorpskern. KAFRA Housing heeft hier een nieuwe huisvestingslocatie voor maximaal 316 arbeidsmigranten gerealiseerd. De huisvestingslocatie, MHP Maasbree genaamd, bestaat uit 79 volledig uitgeruste en energiezuinige Mobile Homes voor vier personen.

Beschikt u over geschikte bouwkavels in Limburg voor de realisatie van tijdelijke huisvestingslocaties en wilt u samen met KAFRA nieuwe huisvestingslocaties ontwikkelen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Schrijf je nu in voor de KAFRA nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.