Als u beschikt over bouwkavels in Noord Brabant is het verstandig om u eerst goed te oriënteren op kavels, locaties en bestemmingsplannen. U heeft namelijk diverse opties. Onder deze mogelijkheden valt de optie om uw bouwkavel in Noord-Brabant beschikbaar te stellen voor de huisvesting van arbeidsmigranten. In Nederland zijn er momenteel circa 500.000 Midden- en Oost-Europese arbeidsmigranten gevestigd, die tijdelijk naar ons land komen om hier te werken. Ook in Noord-Brabant werken naar schatting meer dan 100.000 arbeidsmigranten, vooral bij logistieke, agrarische of voedselverwerkende bedrijven. Arbeidsmigranten zijn voor Noord-Brabant cruciaal om aan de personeelsvraag te voldoen, want door de bovengemiddelde bevolkingskrimp wordt het voor steeds meer werkgevers moeilijk om aan geschikt personeel te komen. Omdat er een groot tekort aan huisvestingslocaties is, is KAFRA Housing op zoek naar bouwkavels in Noord-Brabant.

Arbeidsmigranten in Noord-Brabant

De Brabanders bevestigen in onderzoek het belang van arbeidsmigranten voor hun provincie. 52% vindt het een goede ontwikkeling dat er arbeidsmigranten zijn, waarmee zij ruim boven het landelijk gemiddelde (45%) scoren. Brabanders zijn sterk overtuigd van de waarde die arbeidsmigranten toevoegen aan de Noord-Brabantse economie en arbeidsmarkt. Zo stelt 52% van de inwoners dat arbeidsmigranten nodig zijn om het tekort aan werknemers in te vullen (landelijk 46%) en vindt 69% dat arbeidsmigranten een positieve invloed hebben op de Nederlandse economie (landelijk 50%).

Bouwkavels in Noord-Brabant noodzakelijk om tekort huisvestingslocaties op te lossen

Noord-Brabant kampt met een schrijnend tekort aan goede huisvesting voor arbeidsmigranten. In Noord-Brabant is het tekort aan tijdelijke huisvesting de afgelopen jaren fors opgelopen. Hierdoor kampt de regio momenteel met een schrijnend tekort aan indicatief 20.000 tot 25.000 bedden voor arbeidsmigranten. Dit leidt tot onwenselijke situaties zoals huisvesting op grote afstand, huisvesting onder onmenselijke omstandigheden en oplopende huurprijzen in woonwijken. Een oplossing is dus hard nodig!

Uit onderzoek blijkt ook dat 79% van de Brabanders vindt dat arbeidsmigranten die kortdurend (“short stay”) in Nederland verblijven, niet moeten wonen in huizen die bedoeld zijn voor de lokale bevolking. Ook vindt men het in Noord-Brabant belangrijk dat arbeidsmigranten “dichtbij het werk”, “net als Nederlanders gehuisvest worden” en dat ze op een fatsoenlijke, rechtvaardige manier gehuisvest moeten worden. Wanneer wordt gekeken naar specifieke huisvestingsvormen, geeft men in Noord-Brabant sterk de voorkeur aan kleinschalige huisvesting in woonwijken of stadskernen (40%). Op afstand gevolgd door grootschalige huisvesting aan de rand van bedrijventerreinen óf voormalige kantoorpanden (16%).

KAFRA Housing realiseert tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten

Om het kwantitatieve én kwalitatieve tekort aan te pakken, ontwikkelt, realiseert en exploiteert KAFRA huisvestingsconcepten voor de tijdelijke huisvesting van specifieke doelgroepen, waaronder arbeidsmigranten. Dit doet zij in samenwerking met directe stakeholders uit de omgeving, zoals buurtgenoten, veiligheidsdiensten en gemeenten. Welke huisvestingsoplossing het meest geschikt is voor uw bouwkavel in Noord-Brabant, is afhankelijk van de lokale wensen en mogelijkheden. De juiste huisvestingsvorm en locatie verschilt namelijk per situatie en per gemeente. KAFRA gaat daarom actief in gesprek met projectontwikkelaars, gemeenten en andere stakeholders om de lokale situatie in kaart te brengen en samen tot de meest geschikte lokale oplossing te komen. KAFRA heeft hiervoor verschillende moderne huisvestingsconcepten ontwikkeld. Van nieuwbouwlocaties nabij bedrijventerreinen tot transformatie van leegstaande kantoorpanden. Met haar verschillende huisvestingsconcepten kan KAFRA perfect inspelen op de mogelijkheden die bouwkavels in Noord-Brabant bieden. Denk bijvoorbeeld aan een kleinschalige KAFRA TOWER op een kleiner perceel of een ruim Mobile Home Parc op grotere bouwkavels in Noord-Brabant.

Wilt u als gemeente, grondeigenaar of andere stakeholder een bouwkavel in Noord-Brabant beschikbaar stellen voor de bouw van (tijdelijke) woningen? Neem dan contact met ons op!

Schrijf je nu in voor de KAFRA nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.