Als eigenaar van bouwgrond heeft u in Zeeland verschillende mogelijkheden. Het is aan te bevelen om u eerst goed te oriënteren op kavels, locaties en bestemmingsplannen. Een van de mogelijkheden voor uw bouwkavel in Zeeland is de huisvesting van arbeidsmigranten. Nederland telt momenteel indicatief 500.000 Midden- en Oost-Europese arbeidsmigranten, die tijdelijk naar ons land komen om hier te werken. Ook in Zeeland werken naar schatting bijna 10.000 arbeidsmigranten, vooral in de land- en tuinbouw. Arbeidsmigranten zijn voor Zeeland cruciaal om aan de personeelsvraag te voldoen, want door de bovengemiddelde bevolkingskrimp wordt het voor steeds meer werkgevers moeilijk om aan geschikt personeel te komen. Omdat er een groot tekort aan huisvestingslocaties is, is KAFRA Housing op zoek naar bouwkavels in Zeeland.

Arbeidsmigranten in Zeeland

De Zeeuwen bevestigen in onderzoek dan ook het belang van arbeidsmigranten voor hun provincie. 58% vindt het een goede ontwikkeling dat er arbeidsmigranten zijn, waarmee zij ruim boven het landelijk gemiddelde (45%) en zelfs het hoogst van alle provincies scoren. Zeeuwen zijn sterk overtuigd van de waarde van arbeidsmigranten voor de economie en arbeidsmarkt. Zo stelt 62% van de inwoners dat arbeidsmigranten noodzakelijk zijn (landelijk 59%) en vindt 63% dat arbeidsmigranten een positieve invloed hebben op de Nederlandse economie (landelijk 50%).

Tekort aan huisvestingslocaties: bouwkavels in Zeeland nodig

Hoewel arbeidsmigranten van groot belang zijn, kampt Zeeland met een schrijnend tekort aan goede huisvesting voor arbeidsmigranten. Naar schatting kampt de provincie nu al met een tekort aan circa 3.000 goede verblijfplaatsen voor arbeidsmigranten, en dit tekort zal alsmaar verder oplopen. Naar verwachting zal de behoefte aan arbeidsmigranten verder toenemen, waardoor de komende tien jaar 2.500 tot 5.000 extra huisvestingsplekken nodig zijn. Het aanbod aan goede huisvesting blijft achter bij de groeiende vraag, onder meer door een gebrek aan geschikte bouwkavels in Zeeland, tijdrovende procedures en conservatief woonbeleid worden te weinig woningen gerealiseerd.

KAFRA Housing realiseert tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten

Om het kwantitatieve én kwalitatieve tekort aan te pakken, ontwikkelt, realiseert en exploiteert KAFRA Housing innovatieve huisvestingsconcepten voor de tijdelijke huisvesting van diverse doelgroepen, waaronder arbeidsmigranten. Dit doet zij niet alleen, maar met directe stakeholders uit de omgeving, zoals buurtgenoten, veiligheidsdiensten en gemeenten. Wilt u als gemeente, grondeigenaar of andere stakeholder een bouwkavel in Zeeland beschikbaar stellen voor de bouw van (tijdelijke) woningen? Dan is KAFRA Housing dé partij voor u.

Maatwerk voor bouwkavels in Zeeland

Welke huisvestingsoplossing het meest geschikt is, is afhankelijk van de lokale wensen en mogelijkheden; de juiste huisvestingsvorm en locatie verschilt dus per situatie. KAFRA gaat daarom actief in gesprek met projectontwikkelaars, gemeenten en andere stakeholders om de lokale situatie in kaart te brengen en samen de meest geschikte lokale oplossingen te ontwikkelen. KAFRA heeft hiervoor meerdere unieke huisvestingsconcepten ontwikkeld. Van nieuwbouwlocaties nabij bedrijventerreinen tot transformatie van leegstaande kantoorpanden. Dankzij haar verschillende huisvestingsconcepten kan KAFRA perfect inspelen op de mogelijkheden die bouwkavels in Zeeland bieden. Denk bijvoorbeeld aan een kleinschalige KAFRA TOWER op een kleiner perceel of een ruim Mobile Home Parc op grotere bouwkavels in het Zeeuwse land.

Voorkeur voor kleinschalige huisvesting in woonwijken of stadskernen

Uit onderzoek blijkt ook dat 72% van de Zeeuwen vindt dat arbeidsmigranten die kortdurend (“short stay”) in Nederland verblijven, niet moeten wonen in huizen die bedoeld zijn voor de lokale bevolking. Ook vindt men het in Zeeland belangrijk dat arbeidsmigranten “dichtbij het werk”, “net als Nederlanders gehuisvest worden” en dat ze op een fatsoenlijke, rechtvaardige manier gehuisvest moeten worden. Wanneer wordt gekeken naar specifieke huisvestingsvormen, geeft men in Zeeland sterk de voorkeur aan kleinschalige huisvesting in woonwijken of stadskernen (46%). Grootschalige huisvesting aan de rand van een dorp óf aan de rand van bedrijventerreinen wordt beide door 12% beschouwd als goede oplossing.

De huisvestingsoplossingen van KAFRA Housing passen ideaal bij deze behoeften. Dus beschikt u over (een) geschikte bouwkavel(s) in Zeeland voor de realisatie van tijdelijke huisvestingslocaties en wilt hierover met KAFRA in gesprek? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Schrijf je nu in voor de KAFRA nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.