Als eigenaar van bouwgrond heeft u in Zuid-Holland verschillende mogelijkheden. Het is aan te bevelen om u eerst goed te oriënteren op kavels, locaties en bestemmingsplannen. Een van de mogelijkheden voor uw bouwkavel in Zuid-Holland is de huisvesting van arbeidsmigranten. Nederland telt indicatief 500.000 Midden- en Oost-Europese arbeidsmigranten, die tijdelijk naar ons land komen om hier te werken. Zuid-Holland is met circa 100.000 arbeidsmigranten (na Noord-Brabant) de provincie met het op één na hoogste aantal arbeidsmigranten. Zij werken vooral in de logistiek, industrie en (Westlandse) glastuinbouw. Arbeidsmigranten zijn voor de provincie cruciaal om aan de personeelsvraag te voldoen en dragen bij aan de economische groei. Omdat het tekort aan huisvesting groot is in de provincie, is KAFRA Housing op zoek naar bouwkavels in Zuid-Holland om deze arbeidsmigranten te huisvesten.

Arbeidsmigranten in Zuid-Holland

Arbeidsmigranten zijn van dermate groot belang, dat de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland haar rapport over huisvesting van arbeidsmigranten zelfs begint met de stelling “de Zuid-Hollandse economie kan niet zonder arbeidsmigranten”. Ook de Zuid-Hollanders onderschrijven dit, want uit onderzoek (onder 209 Zuid-Hollanders) blijkt dat arbeidsmigranten door hen worden geassocieerd met “harde werkers” en dat ze “nuttig” en “welkom” zijn. Ook vindt de helft van de respondenten uit Zuid-Holland dat arbeidsmigranten nodig zijn om het tekort aan werknemers aan te vullen (landelijk 45%) en stelt driekwart (76%) dat arbeidsmigranten het werk doen dat Nederlanders niet willen doen (landelijk 71%).

Bouwkavels in Zuid-Holland nodig voor huisvesting arbeidsmigranten

Hoewel arbeidsmigranten van groot belang zijn, kampt Zuid-Holland met een schrijnend tekort aan goede huisvesting voor arbeidsmigranten. Volgens onderzoek van Expertisecentrum Flexwonen kampt de provincie zelfs met een tekort aan indicatief bijna 30.000 goede verblijfplaatsen voor arbeidsmigranten. Zeker in Zuid-Holland is het tekort aan tijdelijke huisvesting de afgelopen jaren snel opgelopen. Dit komt aan de ene kant door de groeiende vraag en aan de andere kant door het achterblijvende aanbod van goede huisvesting. Want door een gebrek aan geschikte bouwkavels in Zuid-Holland, tijdrovende procedures en conservatief woonbeleid worden te weinig woningen gerealiseerd.

Om het kwantitatieve én kwalitatieve tekort aan te pakken, ontwikkelt, realiseert en exploiteert KAFRA Housing innovatieve huisvestingsconcepten voor de tijdelijke huisvesting van diverse doelgroepen, waaronder arbeidsmigranten. Dit doet zij niet alleen, maar met directe stakeholders uit de omgeving, zoals buurtgenoten, veiligheidsdiensten en gemeenten. Wilt u als gemeente, grondeigenaar of andere stakeholder een bouwkavel in Zuid-Holland beschikbaar stellen voor de bouw van (tijdelijke) woningen? Dan is KAFRA Housing dé partij voor u.

Maatwerk voor bouwkavels in Zuid-Holland

Welke huisvestingsoplossing het meest geschikt is? Dat is afhankelijk van de lokale wensen en mogelijkheden; de juiste huisvestingsvorm en locatie verschilt dus per situatie. KAFRA gaat daarom actief in gesprek met projectontwikkelaars, gemeenten en andere stakeholders om de lokale situatie in kaart te brengen en samen de meest geschikte lokale oplossingen te ontwikkelen. KAFRA heeft hiervoor meerdere unieke huisvestingsconcepten ontwikkeld. Van nieuwbouwlocaties nabij bedrijventerreinen tot transformatie van leegstaande kantoorpanden. Dankzij haar verschillende huisvestingsconcepten kan KAFRA perfect inspelen op de mogelijkheden die bouwkavels in Zuid-Holland bieden. Denk bijvoorbeeld aan een KAFRA TOWER op een kleiner perceel of een Labour Hotel op grotere bouwkavels in Zuid-Holland.

Voorkeur voor oplossing aan de rand van bedrijventerreinen

Uit onderzoek blijkt ook dat bijna acht op de tien (79%) Zuid-Hollanders vindt dat arbeidsmigranten die kortdurend (“short stay”) in Nederland verblijven, niet moeten wonen in huizen die bedoeld zijn voor de lokale bevolking. Meer specifiek geven inwoners de voorkeur aan grootschalige huisvesting aan de rand van bedrijventerreinen of voormalige kantoorpanden (17%) of aan kleinschalige huisvesting in woonwijken- of dorpskernen (28%). De huisvestingsoplossingen van KAFRA Housing passen ideaal bij deze behoeften.

Beschikt u over (een) geschikte bouwkavel(s) in Zuid-Holland voor de realisatie van tijdelijke huisvestingslocaties en wilt hierover met KAFRA in gesprek? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Schrijf je nu in voor de KAFRA nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.