De afgelopen jaren is het aantal arbeidsmigranten in Nederland voortdurend toegenomen. Er werken momenteel indicatief 500.000 Midden- en Oost-Europese arbeidsmigranten in ons land, onder meer in de industrie, logistiek en land- en tuinbouw. Alle arbeidsmigranten die hier werken, moeten natuurlijk ook ergens wonen. Echter kampt Nederland met een schrijnend tekort aan goede huisvesting voor arbeidsmigranten. Het huisvestingstekort wordt momenteel geschat op liefst 120.000 tot 150.000 bedden.

Er zijn diverse manieren om arbeidsmigranten te huisvesten, zoals in reguliere woningen in woonwijken, recreatieparken en grootschalige huisvestingslocaties. KAFRA Housing is gespecialiseerd in grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten.

Short stay arbeidsmigranten

Short stay arbeidsmigranten zijn tijdelijk in Nederland om hier te werken en hebben daarom behoefte aan een woning voor kortdurend verblijf. Zij hebben vaak geen tijd om lang te wachten op een woning en geen geld voor dure woonoplossingen. Een grootschalige huisvestingslocatie waarin arbeidsmigranten samen kunnen wonen, in de nabijheid van de werklocatie en met eigen voorzieningen, is ideaal om op deze behoeften van short stay arbeidsmigranten in te spelen. Grootschalige huisvestingslocaties, welke uiteen kunnen lopen van enkele tientallen tot honderden bewoners, zijn om drie redenen zeer geschikt voor het huisvesten van short stay arbeidsmigranten.

Service en beheer en eigen voorzieningen bij grootschalige huisvesting arbeidsmigranten

Ten eerste is grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten ideaal omdat de schaalgrootte het mogelijk maakt om intensief beheer op de locatie te organiseren. Service en beheer van de locatie kan worden verzorgd door een beheerder (bij KAFRA een ‘Welfare Officer’) die 24/7 aanwezig is op de locatie om bewoners te ondersteunen en te begeleiden. De beheerder fungeert als aanspreekpunt voor bewoners, omwonenden, de gemeente en andere stakeholders en verbindt de bewoners met de omgeving. Deze vorm van intensief beheer is alleen mogelijk bij voldoende schaalgrootte. Dat geldt ten tweede ook voor de realisatie van gemeenschappelijke voorzieningen op de huisvestingslocatie. Want bij voldoende schaalgrootte kunnen op een huisvestingslocatie ook eigen voorzieningen worden gerealiseerd. Denk bijvoorbeeld aan een fitness, sportvelden, ontspanningsruimte en/of een foodcorner, waardoor de bewoners ook kunnen ontspannen en zich meer thuis voelen.

Grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten ontlast woningmarkt

Ten derde is grootschalige huisvesting, bijvoorbeeld aan de rand van een woonwijk of industriegebied, een waardevolle oplossing om de woningmarkt te ontlasten en te voorkomen dat er woningen aan de reguliere woningmarkt worden onttrokken. Momenteel worden arbeidsmigranten immers vaak in reguliere woningen gehuisvest, waardoor deze niet meer beschikbaar zijn voor de lokale inwoners, woningprijzen oplopen en wachtlijsten voor huurwoningen alsmaar langer worden. Door juist doelgericht huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten te ontwikkelen, wordt de lokale woningmarkt dus ontlast.

KAFRA Housing zet nieuwe standaard in tijdelijke huisvesting

KAFRA Housing ontwikkelt grootschalige huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten. KAFRA Housing heeft hiervoor diverse unieke woonconcepten ontwikkeld, zoals KAFRA TOWER en Labour Hotels. Labour Hotels zijn modulaire wooncomplexen met eigen kamers en gedeelde voorzieningen die relatief snel en flexibel ontwikkeld kunnen worden. Een dergelijke locatie is onder meer ontwikkeld in Waalwijk en Venlo.

Ook geïnteresseerd in grootschalige huisvesting? Neem dan contact met ons op!

Schrijf je nu in voor de KAFRA nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.