De meerderheid van de arbeidsmigranten is slechts tijdelijk in Nederland werkzaam en heeft daarom een voorkeur voor flexibele huisvestingsvormen voor korte duur (zogenaamde ‘short stay’). Over het algemeen heeft deze groep geen behoefte aan het opbouwen van een lokaal bestaan, maar zijn zij vooral op zoek naar snel toegankelijke, sobere en goedkope woonruimte. Huisvesting vindt vaak plaats in de vorm van logies en het is niet ongebruikelijk dat voorzieningen of zelfs kamers worden gedeeld. Wilt u huisvesting ontwikkelen voor arbeidsmigranten en bent u op zoek naar de voorwaarden die hierbij van belang zijn? Dan doet u er verstandig aan om u goed te oriënteren en te verdiepen in het bestemmingsplan om te achterhalen of de logiesfunctie arbeidsmigranten hierin opgenomen is.

Huisvesting arbeidsmigranten op basis van logiesfunctie

De overgrote meerderheid van de arbeidsmigranten vraagt om flexibele huisvestingsvormen, vaak voor korte duur (ook wel kamergewijze verhuur of short stay, logies). Het Nederlandse huisvestingsaanbod is daar nog onvoldoende op ingericht. Door de toename van het aantal arbeidsmigranten is er in Nederland een kwantitatief en kwalitatief tekort ontstaan aan logies en kamergewijze verhuur die aansluit bij de behoefte en het budget van de arbeidsmigrant. Door dit huisvestingstekort wordt een deel van de arbeidsmigranten gehuisvest in panden waar sprake is van strijdigheid met het bestemmingsplan of andere (bouw)regelgeving. Dit speelt in zowel grote steden als plattelandsgemeenten en kan leiden tot overbewoning en daarmee samenhangende overlast. Om die overlast aan te kunnen pakken, is meer dan alleen handhaving nodig. De arbeidsmigranten moeten immers ook gehuisvest kunnen worden op plekken en in panden waar het wel kan en mag volgens de logiesfunctie arbeidsmigranten.

Logiesfunctie arbeidsmigranten in bestemmingsplan

Een bestemmingsplan is het document waarin de gemeenteraad vastlegt welke functies op welke plaats of ruimte binnen de gemeente zijn toegestaan. Met het woord ‘bestemming’ wordt een functie, zoals wonen, werken, groen of verkeer bedoeld. Daarnaast bevat een bestemmingsplan de regels die gelden voor zo’n functie. Denk hierbij aan bouwhoogte, afstand tot de buren en of er bijgebouwen zijn toegestaan. Het bestemmingsplan speelt een belangrijke rol bij het huisvesten van arbeidsmigranten, dit moet namelijk zijn toegestaan binnen het bestemmingsplan. Voor de huisvesting van arbeidsmigranten dient de bestemming een woonfunctie of logiesfunctie te hebben. Het essentieel om de bestemming van een gebouw te controleren, wanneer men bestaande gebouwen transformeert naar huisvestingslocaties. Indien huisvesting van arbeidsmigranten binnen het bestemmingsplan niet mogelijk is, kan een (tijdelijke) omgevingsvergunning voor de huisvesting van arbeidsmigranten worden aangevraagd om huisvesting tóch mogelijk te maken. Een omgevingsvergunning is een formele toestemming voor het gebruiken van een bepaalde locatie of ruimte op een manier die afwijkt van het geldende bestemmingsplan. Meer informatie omtrent de omgevingsvergunning vindt u in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO). Dit is met name interessant voor tijdelijke huisvestingslocaties, omdat door een tijdelijke omgevingsvergunning voor bijvoorbeeld 10 jaar, toch huisvesting gerealiseerd kan worden.

Tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten

Om het kwalitatieve en kwantitatieve tekort aan huisvesting voor arbeidsmigranten tegen te gaan biedt KAFRA Housing innovatieve en moderne huisvestingsconcepten voor arbeidsmigranten. Dit doet KAFRA door het ontwikkelen, realiseren en exploiteren van hoogwaardige oplossingen voor tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten. Voorbeelden van deze unieke tijdelijke huisvestingsconcepten zijn KAFRA TOWER, Labour Hotels en Mobile Homes. Deze huisvestingsconcepten en locaties kunnen dankzij tijdelijke omgevingsvergunningen (ook wanneer er geen logiesfunctie voor arbeidsmigranten in het bestemmingsplan is opgenomen) en hun modulaire opzet snel ontwikkeld worden en zijn daarom ideaal om snel goede huisvesting te realiseren.

Schrijf je nu in voor de KAFRA nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.