Nederland kampt met een schrijnend tekort aan woningen. Het woningtekort is de afgelopen jaren opgelopen tot ruim 315.000 woningen. Om dit woningtekort op te lossen moeten er de komende 10 jaar liefst 845.000 woningen gebouwd worden. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Tijdrovende (vergunning)procedures, ongeschikte grondposities, weerstand van buurtbewoners en te rigide vasthouden aan traditionele woningoplossingen belemmeren het om écht werk te maken van woningbouw. Om dit tekort van tijdelijke huisvesting voor urgent woningzoekenden aan te pakken is nieuwbouw en/of transformatie van bestaande gebouwen noodzakelijk. Voor het bieden van tijdelijk verblijf speelt de logiesfunctie in het bestemmingsplan een belangrijke rol. Welke vergunningen nog meer van belang kunnen zijn? Daar brengen u graag van op de hoogte.

Bestemmingsplan voorzien van logiesfunctie of woonfunctie

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (WRO) moeten gemeenten bestemmingsplannen vaststellen voor hun hele grondgebied. Het bestemmingsplan is een juridisch bindend document voor zowel de overheid als burgers en bedrijven. In een bestemmingsplan wordt allereerst vastgelegd welke functies waar zijn toegestaan, denk daarbij aan een woonfunctie, logiesfunctie, werkfunctie etc. Wanneer het bestemmingsplan ook een logiesfunctie toestaat, dan moet u vóórdat u de woning verhuurt als een logiesfunctie eerst een woningonttrekkingsvergunning aanvragen. Een bestemmingsplan bevat ook de regels die gelden voor zo’n functie. Denk hierbij aan bouwhoogte of de afstand tot de buren.

Huisvestingsmogelijkheden op basis van logiesfunctie

Voor het bieden van tijdelijk verblijf (ook wel short stay genoemd) speelt het bestemmingsplan een belangrijke rol. Er dient namelijk een woonfunctie of logiesfunctie in het bestemmingsplan opgenomen te zijn. Dit geldt bij zowel nieuwbouw van tijdelijke huisvesting als bij transformatie van bestaande gebouwen. Zeker als het gaat om transformatie van bestaande gebouwen dient men extra rekening te houden met de huidige bestemming van deze gebouwen. Vaak geldt voor deze gebouwen de bestemming ‘werken’ en dat betekent dat er binnen de geldende bestemming geen huisvesting mogelijk is. Wanneer huisvesting van urgent woningzoekenden niet mogelijk is binnen het bestemmingsplan, kan een omgevingsvergunning voor tijdelijke huisvesting worden aangevraagd om huisvesting toch mogelijk te maken. Een omgevingsvergunning is een formele toestemming voor het gebruiken van een bepaalde locatie of ruimte op een manier die afwijkt van het geldende bestemmingsplan. Meer informatie omtrent de omgevingsvergunning vindt u in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO). Een tijdelijke omgevingsvergunning van bijvoorbeeld 10 jaar is met name waardevol voor tijdelijke huisvestingslocaties omdat er zo toch huisvesting gerealiseerd kan worden.

Tijdelijke huisvesting voor diverse doelgroepen

KAFRA Housing is gespecialiseerd in het ontwikkelen en realiseren van vernieuwende mogelijkheden op het gebied van tijdelijke huisvesting voor diverse doelgroepen. De komende jaren richt KAFRA zich op de vraag naar tijdelijke huisvesting voor grote groepen arbeidsmigranten, studenten en urgent woningzoekenden. Zo heeft zij al verschillende innovatieve tijdelijke huisvestingsconcepten ontwikkeld, namelijk KAFRA TOWER, Labour Hotels en Mobile Homes. Deze huisvestingsconcepten en locaties kunnen dankzij tijdelijke omgevingsvergunningen en hun modulaire opzet snel ontwikkeld worden en zijn daarom ideaal om snel goede huisvesting te realiseren. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op!

Schrijf je nu in voor de KAFRA nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.