Hoe loopt het proces voor huisvesting van arbeidsmigranten? Het ontwikkelen van (tijdelijke) huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten en/of andere doelgroepen is een complex proces waarbij maatwerk centraal staat. Er zijn bijvoorbeeld duidelijke verschillen tussen de ontwikkeling van nieuwbouw en de transformatie van bestaande panden. Desalniettemin kan er een prototype worden geschetst van het proces voor de huisvesting van arbeidsmigranten. KAFRA Housing heeft veel ervaring met realisatie van huisvesting voor arbeidsmigranten. Op basis van deze ervaringen heeft het een specifiek proces voor de realisatie van huisvesting arbeidsmigranten ontwikkeld:

1) inventarisatie

2) voorbereiding

3) ontwikkeling en oplevering

Hieronder worden deze drie fases nader besproken.

Inventarisatiefase in het proces voor huisvesting arbeidsmigranten

Bij de mogelijke ontwikkeling van huisvesting voor arbeidsmigranten wordt eerst de lokale omgeving in kaart gebracht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het analyseren van de economische situatie, de verwachte toekomstige personeelsvraag en het benodigde aantal huisvestingsplaatsen. Hierbij wordt ook actief overleg gevoerd met de gemeente (zowel ambtelijk als bestuurlijk) om het beleid en de lokale wensen, behoeften en mogelijkheden in kaart te brengen. Ook worden andere relevante stakeholders betrokken om te bepalen of er behoefte aan- en ruimte voor een huisvestingslocatie is. Indien dit het geval is, wordt een vlekkenplan opgesteld om één of meer geschikte locaties te identificeren en de haalbaarheid hiervan te bepalen.

Voorbereidingsfase in het proces voor huisvesting arbeidsmigranten

Nadat als eerste stap in het proces voor de huisvesting van arbeidsmigranten de meest geschikte locatie is bepaald, start de voorbereidingsfase. Hierin wordt de huisvestingslocatie ontworpen en vindt nauwe afstemming plaats met alle betrokkenen. Zo wordt door de huisvester een ruimtelijke onderbouwing gemaakt, welke wordt gevolgd door de aanvraag van de benodigde vergunningen. Al in de planfase wordt ook het gesprek aangegaan met betrokkenen. De huisvestingsplannen wordt aangekondigd en er is een open dialoog met omwonenden, wijk- en dorpsraden, lokale ondernemers en de gemeente. Ook wordt soms een klankbordgroep opgericht waarmee wordt overlegd en welke ideeën en verbetersuggesties kan aandragen om de huisvestingsplannen verder te verbeteren. Deze fase wordt afgesloten met de afgifte van een vergunning door de gemeente.

Ontwikkeling en oplevering in het proces voor huisvesting arbeidsmigranten

De laatste stap in het proces voor de huisvesting van arbeidsmigranten is de daadwerkelijke ontwikkeling van de huisvestingslocatie. Dit betreft bijvoorbeeld de nieuwbouw van een locatie of de transformatie van een bestaand pand. Zodra de locatie helemaal ontwikkeld is, kunnen de arbeidsmigranten verhuizen naar hun nieuwe woning en is de locatie daadwerkelijk in bedrijf.

Succesvolle huisvesting dankzij snelheid en omgevingsdialoog

KAFRA Housing heeft inmiddels diverse grootschalige huisvestingslocaties gerealiseerd, en beschikt daardoor over uitgebreide ervaring met het proces van de huisvesting van arbeidsmigranten. De huisvestingsconcepten van KAFRA kunnen dankzij tijdelijke omgevingsvergunningen en hun slimme, modulaire opzet snel ontwikkeld worden. Bovendien heeft KAFRA uitgebreide ervaring met het proces, waarbij zij fors investeert in de omgevingsdialoog en het borgen van draagvlak onder alle stakeholders. Dat is voor KAFRA een essentieel onderdeel van haar unieke concept Living-as-a-Service. Bekijk onder meer LH Waalwijk en MHP Venray als mooie praktijkvoorbeelden hoe huisvesting voor arbeidsmigranten op een goede manier gerealiseerd kan worden.

Schrijf je nu in voor de KAFRA nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.