De leegstand van kantoren is de afgelopen jaren fors toegenomen. Door het hele land staan inmiddels vele kantoren leeg en het einde hiervan lijkt nog niet in zicht. Sterker nog, door de coronacrisis zal er meer vanuit huis gewerkt worden dan eerst, waardoor de leegstand nog verder toeneemt. Vastgoedadviseur Colliers voorspelt zelfs een totale leegstand van 16,3% in 2025 (in het meest sombere scenario).

Leegstaande kantoren vormen voor de vastgoedeigenaar of verhuurder een forse kostenpost. Daarnaast zorgt kantorenleegstand ook voor een minder aantrekkelijk bestemmingsklimaat en een lagere leefbaarheid van de omgeving.

Toch is er een interessante oplossingsrichting: renovatie van leegstaande kantoren en ombouw naar woningen. Kantoren weer leefbaar maken en geschikt te maken voor woningen, waaraan een groot tekort is, is een mogelijke oplossing om beide uitdagingen aan te pakken. Wilt u als gemeente, vastgoedeigenaar of projectontwikkelaar een leegstaand kantoor geschikt maken voor (tijdelijke) woningen? Dan kan KAFRA Housing u helpen!

 

Renovatie van kantoren om woningtekort aan te pakken

De Nederlandse woningmarkt zit op slot. Het woningtekort bedraagt inmiddels 330.000 woningen en veel starters, jonge gezinnen en andere (urgent) woningzoekenden kunnen hierdoor geen geschikte woning vinden. Ook is er een toenemend tekort aan indicatief 120.000 tot 150.000 goede verblijfplaatsen voor arbeidsmigranten.  Woningen kunnen op verschillende manieren worden gerealiseerd. Er wordt vooral gedacht aan nieuwbouw, maar ook renovatievan kantoren  is een kansrijke manier om nieuwe woningen te realiseren. Leegstaande kantoren die niet meer (volledig) worden gebruikt, kunnen worden gerenoveerd en vervolgens geschikt gemaakt worden voor bewoning. Deze kantoren kunnen worden gerenoveerd en om bijvoorbeeld studio’s of appartementen te ontwikkelen voor studenten, starters, arbeidsmigranten en/of senioren. Eventueel kunnen in grotere panden zelfs beide functies naast elkaar blijven bestaan, waarbij een deel gebruikt blijft als kantoor en een deel geschikt wordt gemaakt voor bewoning.

De renovatie van kantoren door deze geschikt te maken voor huisvesting is voor veel panden een aantrekkelijke optie. Zij krijgen zo een nieuwe, waardevolle bestemming en blijven daarmee behouden voor de lokale omgeving. Zij worden niet alleen in hun oude glorie hersteld, maar zij krijgen ook een nieuwe, waardevolle gebruiksfunctie en stimuleren de dynamiek in de lokale omgeving.

KAFRA Housing zet in op renovatie van kantoren, hotels en andere panden

KAFRA Housing realiseert en exploiteert moderne oplossingen voor de (tijdelijke) huisvesting van arbeidsmigranten en andere doelgroepen. KAFRA Housing zet de nieuwe standaard in tijdelijke huisvesting en heeft de ambitie de komende 5 jaar goede huisvesting voor 20.000 arbeidsmigranten te realiseren. Hiervoor heeft KAFRA diverse huisvestingsoplossingen ontwikkeld. Om optimaal in te spelen op de lokale situatie, wordt per situatie gekeken welke huisvestingsoplossing het meest geschikt is. KAFRA Housing gaat in gesprek over de lokale situatie en de wensen van gemeenten, bewoners, omwonenden en andere stakeholders en ontwikkelt op basis daarvan de beste oplossing voor de lokale situatie. Eén van de oplossingen van KAFRA is de transformatie en renovatie van kantoren.

 

Wilt u weten wat KAFRA Housing voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Schrijf je nu in voor de KAFRA nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.