Hoewel er een groot en toenemend tekort aan woningen is in Nederland, neemt de leegstand van bedrijfsmatig vastgoed de afgelopen jaren juist toe, waardoor miljoenen vierkante meters vastgoed leeg staan. Doordat consumenten steeds meer online winkelen stijgt bijvoorbeeld de winkelleegstand, maar ook kantoren komen door het toegenomen thuiswerken vaker leeg te staan. Daarnaast komen ook steeds meer voormalige kloosters, kerken, zorginstellingen en andere panden leeg te staan. Leegstaand vastgoed vormt voor de eigenaren een forse kostenpost, want zij lopen hierdoor mogelijke inkomsten mis. Bovendien verloedert het vastgoed, vermindert de leefbaarheid van de omgeving en kan het overlast veroorzaken voor omwonenden.

Tegelijkertijd is er in Nederland een groot tekort aan woningen. Dat maakt de transformatie van leegstaand vastgoed naar woningen een goede oplossing voor beide uitdagingen. Wilt u als gemeente, gebouweigenaar of andere stakeholder een leegstaand gebouw transformeren naar (tijdelijke) woningen? Dan kan KAFRA Housing u helpen!

Transformatie van vastgoed om woningtekort aan te pakken

De Nederlandse woningmarkt zit op slot. Het woningtekort bedraagt inmiddels 330.000 woningen en veel starters, jonge gezinnen en andere (urgent) woningzoekenden kunnen hierdoor geen geschikte woning vinden. Ook is er een nijpend tekort aan 150.000 goede verblijfplaatsen voor de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten.

Woningen kunnen op verschillende manieren worden gerealiseerd; niet alleen door nieuwbouw, maar ook door transformatie van bestaande gebouwen. Bestaande gebouwen, zoals kantoren, zorginstellingen en kloosters, kunnen worden getransformeerd naar woonruimte. Er zijn allerlei soorten transformaties van vastgoed mogelijk, zoals de ontwikkeling van studio’s en appartementen voor studenten, starters, arbeidsmigranten en/of senioren.

Het transformeren van vastgoed door panden geschikt te maken voor huisvesting is in veel gevallen een aantrekkelijke optie. Afgeschreven of leegstaande kantoren, verzorgingstehuizen, kloosters en andere gebouwen krijgen zo een nieuwe, waardevolle bestemming en blijven daarmee behouden voor de omgeving. De gebouwen worden in hun oude glorie hersteld, krijgen een waardevolle gebruiksfunctie en versterken de dynamiek en leefbaarheid van de lokale omgeving.

KAFRA Housing zet in op transformatie van vastgoed

KAFRA Housing realiseert en exploiteert moderne oplossingen voor de (tijdelijke) huisvesting van arbeidsmigranten en andere doelgroepen. KAFRA Housing zet de nieuwe standaard in tijdelijke huisvesting en heeft de ambitie de komende vijf jaar goede huisvesting voor 20.000 arbeidsmigranten te realiseren. KAFRA Housing heeft hiervoor diverse huisvestingsoplossingen ontwikkeld. Welke oplossing het meest geschikt is, hangt af van de lokale situatie. KAFRA Housing gaat daarom in gesprek over de lokale situatie en de wensen van gemeenten, bewoners, omwonenden en andere stakeholders en ontwikkelt op basis daarvan de beste oplossing voor de lokale situatie. Eén van de oplossingen van KAFRA is de transformatie van vastgoed. Een succesvol voorbeeld van transformatie door KAFRA Housing is THP Blitterswijck. In de gemeente Venray heeft KAFRA Housing samen met de gemeente, omwonenden en andere stakeholders recreatiepark Het Roekenbosch met succes getransformeerd tot een tijdelijk verblijf voor arbeidsmigranten en andere urgent woningzoekenden.

Bent u geïnteresseerd in de transformatie van vastgoed naar woonlocaties? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Schrijf je nu in voor de KAFRA nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.