4 december 2019

Op 26 november organiseerde Ondernemend Limburg (Limburgse Werkgeversvereniging, MKB-Limburg en LLTB) het symposium arbeidsmigranten in de Poort van Limburg te Weert. Alle relevante stakeholders inzake arbeidsmigranten uit Limburg, zoals bestuurders, ambtenaren, ondernemers, werkgevers en huisvesters, kwamen tezamen om te kijken hoe men gezamenlijk de toenemende vraag naar arbeidsmigranten en goede huisvesting op kan lossen.

Internationale werknemers zijn van harte welkom

Gedeputeerde Ger Koopmans nam namens Provincie Limburg het woord en presenteert een nieuwe term voor arbeidsmigranten, namelijk internationale werknemers. Dit zou beter de lading dekken. Met name omdat het onderscheid tussen short-stay, mid-stay en long-stay arbeidsmigranten enerzijds en expats anderzijds alleen maar zou leiden tot onduidelijkheid.

Goede huisvesting is SNF gecertificeerd, liefst nog beter

Huisvesting speelde een belangrijke rol tijdens het symposium. De Provincie Limburg wil zowel op provinciaal als op gemeentelijk beleid ervoor zorgen dat er genoeg goede huisvesting komt voor arbeidsmigranten. Namens Zuid-Limburg gaf wethouder Ralph Diederen van gemeente Beek een belangrijk signaal door de intentieovereenkomst om werk te maken van huisvesting voor arbeidsmigranten (die reeds door regio’s Noord- en Midden-Limburg ondertekend waren) ook te ondertekenen.

Belangrijk daarbij is eveneens de uitspraak vanuit Provincie Limburg dat het toe wil groeien naar een situatie waarin alle huisvesting van arbeidsmigranten in Limburg minimaal SNF gecertificeerd is; iets waar Frank van Gool, namens KAFRA Housing, al langer voor pleit.

Robert Kurzak, operationeel directeur van KAFRA Housing, ligt nader toe: “meerdere certificeringen met meerdere normeringen maken het niet duidelijker voor de markt, de arbeidsmigrant en voor gemeenten. We moeten – als BV Nederland – keihard knokken om arbeidsmigranten te enthousiasmeren in Nederland te komen werken. Goede huisvesting – mét SNF keurmerk – is daarin onontbeerlijk. Alternatieven zijn onmenselijk. Wij zijn blij dat Provincie Limburg zich hier nu ook over uitspreekt. Het is een sterk signaal naar de markt!”

Wij pleiten voor aanpak misstanden

KAFRA Housing wil dat de overheid de misstanden rondom huisvesting aanpakt. Ze pleiten voor een stringenter beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Het huidige keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen (SNF) moet hierin een belangrijke rol spelen. Meer weten over onze visie, neem dan via het contactformulier contact met ons op.