5 december 2019

Op 3 december organiseerde de provincie Zeeland, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Expertisecentrum Flexwonen en Platform31 gezamenlijk het ‘Zeeuws Congres Flexwonen’ in Middelburg. Tijdens het congres kwamen overheden, werkgevers, intermediairs, investeerders, woningcorporaties en betrokken stakeholders tezamen om te kijken hoe men gezamenlijk de toenemende vraag naar arbeidsmigranten en goede huisvesting in Zeeland op kan lossen.

Zeeuws Congres Flexwonen

Veel personen zijn op zoek naar snel beschikbare, tijdelijke en betaalbare woonruimte. Ze komen naar Zeeland voor werk, als statushouder of ze kunnen niet meer in de eigen woning blijven. De reguliere woningmarkt voorziet onvoldoende in deze spoedvraag. Daar willen we verandering in brengen.

In steeds meer gemeenten wordt daarom gezocht naar een nieuw en flexibel woonconcept, als aanvulling op het bestaande aanbod huur- en koopwoningen. Niet alleen voor de urgente spoedzoekers, maar ook voor studenten, starters en arbeidsmigranten.

Eind vorig jaar waren er naar schatting 7130 arbeidsmigranten in Zeeland. De manier waarop ze zijn gehuisvest, verschilt sterk per regio. In Zeeuws-Vlaanderen en op Schouwen-Duiveland woont meer dan 70 procent van de arbeidsmigranten in een koop- of huurwoning. Woningdelen gebeurt vooral op Tholen en Walcheren.

Huisvesting in speciaal voor arbeidsmigranten bedoelde logiesbedrijven komt op een enkele uitzondering na alleen voor op de Bevelanden en Tholen. Op Schouwen-Duiveland en Walcheren spelen campings, vakantieparken en hotels een rol van betekenis. En alleen op Bevelanden, met zijn vele fruitteeltbedrijven, verblijven veel arbeidsmigranten op het erf van hun werkgever.

Uitkomsten woningmarktonderzoek

Tijdens het Zeeuws Congres Flexwonen in Middelburg werden de eerste resultaten over arbeidsmigranten met betrekking tot woningkwaliteit- en woningmarkt onderzocht door Stec Groep gepresenteerd.

De meeste arbeidsmigranten in Zeeland werken op de Bevelanden (2350) en in Zeeuws-Vlaanderen (2300).  Omdat de potentiële beroepsbevolking in Zeeland krimpt – harder dan in de rest van Nederland – en de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt, neemt de behoefte aan buitenlandse werknemers toe. Stec Groep schat in dat er de komende tien jaar 2340 extra huisvestingsplekken nodig zijn. Dat aantal kan oplopen tot ruim 5300 als de provincie en werkgevers nog meer hun best doen arbeidsmigranten aan te trekken en aan zich te binden. Vooral op de Bevelanden en Tholen, Schouwen-Duiveland en in Zeeuws-Vlaanderen zijn ze het komende decennium hard nodig.

Uit gesprekken met detacheerders en huisvestingsbedrijven en eerder onderzoek op de Bevelanden blijkt dat arbeidsmigranten kunnen kiezen waar ze willen werken. Er is een tekort, waardoor ze niet hoeven terug te keren bij dezelfde werkgever. De kwaliteit van de huisvesting is een belangrijk criterium voor hun keuze. De helft van de arbeidsmigranten deelt graag een kamer met een partner of een bekende. De andere helft wil het liefst een eigen kamer. Detacheerders zijn ervan overtuigd dat ze deze categorie niet meer naar Zeeland kunnen halen als die kamers er niet zijn.

KAFRA Housing denkt mee over toenemende vraag en goede huisvesting

Robert Kurzak, operationeel directeur van KAFRA Housing, licht toe wat KAFRA Housing meeneemt van het congres en waar zij mogelijk oplossingen zien: “Tijdens het congres ben ik er achter gekomen dat er verschillende groepen arbeidsmigranten zijn in Zeeland die ook in diverse sectoren werkzaam zijn. Deze groepen hebben ook verschillende behoefte met betrekking tot huisvesting. Zo heeft een arbeidsmigrant die een jaar rond werkt in de haven een andere behoefte dan de arbeidsmigrant die in de horeca werkt tijdens de zomervakantie. Een belangrijk punt voor de gemeenten in Zeeland is dat de huisvesting naast dat die goed is met alle voorzieningen er ook aan de buitenkant mooi uitziet en past in het landschap. Naar mijn mening zou onze Mobile Home huisvestingsoplossing ideaal zijn voor de huisvestingsproblematiek in Zeeland.”