13 december 2019

De toename van arbeidsmigranten de komende jaren zorgt ervoor dat steeds meer provincies zich buigen over het vraagstuk arbeidsmigratie, zo ook Provincie Gelderland. Komend jaar wil de provincie plannen maken welke de huisvesting van arbeidsmigranten moeten aanpakken.

Stijging aantal arbeidsmigranten

Omroep Gelderland meldt dat het aantal arbeidsmigranten in Gelderland de komende jaren mogelijk stijgt tot 124.000. Dat blijkt uit een rapport van de provincie Gelderland. In 2017 telden onderzoekers nog 50.000 arbeidsmigranten in de Gelderlandse provincie. De onderzoekers verwachten dat er in 2030 tussen de 60.000 en 124.000 arbeidsmigranten in Gelderland werken. Ook werkgeversorganisatie VNO-NCW en de bond voor uitzendorganisaties denken dat het aantal arbeidsmigranten toeneemt. De vergrijzing wordt als één van de belangrijkste oorzaken genoemd.

Al deze arbeidsmigranten moeten worden gehuisvest. In het onderzoek van de provincie blijkt dat maar 20.000 arbeidsmigranten zijn ingeschreven in een gemeente. De rest werkt volgens de provincie maar een korte periode in Gelderland en hoeft niet te worden ingeschreven. Veel van die tijdelijke arbeidsmigranten worden gehuisvest via een uitzendbureau.

Fatsoenlijke huisvesting noodzakelijk

Van huizen tot vakantieparken en van voormalig kantoorgebouwen tot complete hotels. Allerlei gebouwen worden ingezet om huisvesting te bieden aan arbeidsmigranten. Over het onderdak voor arbeiders uit het buitenland maakt de provincie zich zorgen. ‘Die huisvesting is niet altijd op orde en iedereen die in Gelderland werkt heeft recht op een goed dak boven zijn hoofd’, zegt een voorlichter van de Gelderlandse provincie. Ook de ABU erkent dat huisvesting een probleem is. ‘Als Nederland onvoldoende investeert in verblijfplaatsen zal dat nadelige gevolgen hebben voor de economie. Bedrijven moeten dan ‘nee’ verkopen aan de klant’, schrijft de bond in een rapport.

Tegelijkertijd blijkt de inschrijving voor een arbeidsmigrant ook ingewikkeld, vertelt een tuinder uit het Rivierengebied. Hij stuurt een tolk mee om de arbeidsmigrant te helpen in het gemeentehuis. In Maasdriel diende het CDA een motie om die taalbarrière te slechten. De gemeente liet vervolgens folders drukken in meerdere talen, waaronder het Pools. De provincie wil graag de huisvesting op orde hebben en komt begin volgend jaar met een plan van aanpak.