20 december 2019

Het aandeel buitenlandse werknemers in Noord-Limburg is afgelopen jaren fors gestegen. Lag dit in 2009 nog op 10 prcent, intussen komt gemiddeld één op de vijf arbeidskrachten van over de grens. In Peel en Maas is het zelfs een kwart.

Dat blijkt uit onderzoek van die gemeente. Ze schreef de 72 grootste daar gevestigde bedrijven aan. Uit de data bleek dat in die bedrijven 40 procent van al het personeel van elders komt, vooral uit Oost-Europa. Afgezet tegen de totale beroepsbevolking (17.000) analyseerde Peel en Maas dat één op de vier werkenden arbeidsmigrant is. Wethouder Paul Sanders: ‘Zonder arbeidsmigranten ligt Noord-Limburg op zijn gat. Ze werken allang niet meer alleen in de agrosector, maar ook in de logistiek en maakindustrie.’

Andere gemeenten hebben niet eenzelfde onderzoek gedaan, maar bevestigen de trend. Om de economie ook komende jaren draaiend te houden, zijn veel extra buitenlandse handen nodig. Onderzoeksbureau E’til houdt het tot 2025 voor Noord-Limburg op een extra vraag van 4800. OTTO Workforce, specialist in het uitzenden van migranten, denkt dat er – in heel Limburg – minstens 15.000 mensen bij moeten komen. Op dit moment werken hier al 60.000 arbeidsmigranten.

De sterke groei van én behoefte aan arbeidsmigranten kent diverse oorzaken. Een belangrijke is de krimp van de eigen beroepsbevolking door vergrijzing. Daarbij komt dat die eigen mensen niet altijd bereid zijn aan de slag te gaan in de kassen of de talrijk verrezen distributiecentra. De lonen liggen er laag, het werk is zwaar. ‘Keuzes die in het verleden zijn gemaakt voor dit gebied maken dat de eigen beroepsbevolking, zowel kwalitatief als kwantitatief, onvoldoende aansluit’, schrijft Venlo in een notitie over Greenport.

De fikse toestroom aan migranten zorgt voor overlast in woonwijken. Gemeenten zoeken de oplossing in grootschalige opvang, in voormalige kloosters of op de chaletparken. de werk- en woonomstandigheden van arbeidsmigranten zijn daar niet altijd best. Het kabinet constateerde eerder dit jaar dat de reputatie van Nederland als beschaafd werkland in het geding is door economische uitbuiting, slechte huisvesting en malafide uitzendbureaus.

Wat de huisvesting betreft, Frank van Gool heeft eerder aangegeven dat hij voorstelt om het SNF-keurmerk te verplichten. Met het SNF-keurmerk laat een organisatie die arbeidsmigranten huisvest zien dat ze voldoen aan de norm van Stichting Normering Flexwonen. KAFRA Housing, is een van de voorbeelden die actief is op het gebied van huisvesting voor arbeidsmigranten. KAFRA Housing stelt zichzelf niet enkel voor om naar de SNF norm te streven, zij zorgt dat ze boven deze norm zit.