Als het aan de boeren ligt komen er meer arbeidsmigranten. De brancheorganisatie LTO Nederland heeft de politiek gevraagd om meer mogelijkheden te bieden voor het in dienst nemen van personeel buiten de Europese Unie. De afhankelijkheid van arbeid in de tuinbouw is immers één van de grootste thema’s voor de komende jaren. Dat meldt het AD

Specifiek voor teelt- en oogstwerkzaamheden in het seizoen gedurende maximaal 9 maanden en begrensd in aantallen en duur van het verblijf vraagt de sector om tewerkstellingsvergunningen voor arbeidsmigranten van buiten de EU.

De inhuur van arbeidsmigranten van buiten de EU is gebonden aan strenge regels. Sommige groepen, zoals kenniswerkers, kunnen makkelijker aan een werkvergunning komen dan andere. LTO wil ook voor de boeren een uitzonderingspositie: “De sterke economie en krappe arbeidsmarkt vragen om meer instroom van arbeidsmigranten voor specifiek seizoenarbeid, ook van buiten de EU.”

Huisvesting

Volgens de boeren zijn kwalitatieve huisvesting, beloning conform cao en noodzakelijke verzekeringen een voorwaarde voor het aan het werk zetten van arbeidsmigranten.

Naast de extra inzet van arbeidsmigranten pleit LTO Nederland ervoor om in te zetten op een ‘tweede mechaniseringsslag en robotisering om de afhankelijkheid van arbeid te verminderen bij de productie voor voedsel, groen en sierteelt’.

Voor het overige vragen de boeren om vooral niet met te veel nieuwe plannen te komen. “De sector is in de afgelopen jaren overspoeld met nieuwe visies, programma’s en blauwdrukken van ‘hoe het moet’. Ons verzoek: kom niet met een nieuwe landbouwvisie, maar verbindt de huidige visies met daadkracht.”