Vorige week presenteerde het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer hun eerste aanbevelingen aan het kabinet. ‘Een goede inventarisatie in zeer korte tijd’, noemt aandeelhouder Frank van Gool het rapport. Samenwerking is noodzakelijk, bleek uit het rapport. Er zal direct ingegrepen moeten worden om de woon-, vervoers- en werksituatie van arbeidsmigranten te verbeteren. 

Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten

Op 4 mei werd het Aanjaagteam door het kabinet ingesteld om de werk- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten te verbeteren. Op korte termijn zouden hierdoor de coronabesmettingen onder arbeidsmigranten af moeten nemen. Op lange termijn zou het de positie van arbeidsmigranten in Nederland moeten versterken. Het Aanjaagteam stimuleert daarbij samenwerking tussen betrokken partijen in Nederland én de buurlanden. Dit doet het vooral op regionaal, lokaal en sectoraal niveau om de naleving van de (corona)regels te bevorderen bij werkgevers en uitzendbureaus die werken met arbeidsmigranten.

Aanbevelingen op zeven thema’s

Het Aanjaagteam heeft breed gekeken naar aspecten waarop verbeteringen mogelijk zijn. De aanbevelingen die gedaan worden in het rapport zijn onder te verdelen in zeven thema’s: registratie, wonen, vervoer, werken, zorgverzekering, samenwerking toezichthouders/handhavingsorganisaties en informatievoorziening. De komende periode zal het Aanjaagteam betrokken partijen per thema bij elkaar brengen, waarna in een tweede rapport de suggesties verder worden uitgewerkt.

Huisvesting van arbeidsmigranten

In het rapport onderschrijft het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten het toenemende tekort aan geschikte huisvesting voor arbeidsmigranten. Bovendien vraagt de huidige situatie om een betere spreiding van arbeidsmigranten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
Een aanbeveling van het Aanjaagteam is zodoende om maximaal twee personen per slaapkamer te huisvesten, waarbij de bedden anderhalve meter van elkaar verwijderd zijn. Op termijn zou iedere arbeidsmigrant een eigen slaapkamer moeten hebben. Maar deze situatie wordt op dit moment onhaalbaar geacht, zo onderschrijft ook Frank van Gool voor de camera van NOS. Het idee om minder arbeidsmigranten te huisvesten op de bestaande huisvestingslocaties is op korte termijn namelijk weinig uitvoerbaar vanwege het tekort aan huisvestingslocaties. Het biedt wel perspectief voor de lange termijn, maar hiervoor dienen aldus meer huisvestingslocaties te worden ontwikkeld.

Visie van KAFRA

KAFRA Housing onderschrijft de aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten en zet reeds actief in op het zetten van de nieuwe standaard in tijdelijke huisvesting middels huisvestingsoplossingen die voldoen aan alle moderne eisen. KAFRA hoopt dat de regering de adviezen ter harte neemt en de samenwerking opzoekt om zo snel mogelijk in te grijpen. Met name het beschikbaar stellen van nieuwe locaties, meer bestuurlijke aandacht en progressiever (her)bestemmingsbeleid verdient daarin prioriteit. In een uitzending van Dit is de Dag op Radio 1 doet aandeelhouder Frank van Gool ook een oproep aan overheden, gemeentes en provincies om meer locaties beschikbaar te stellen. Verbeteringen zijn cruciaal voor de veiligheid van arbeidsmigranten én de Nederlanders. Naast de oplossingen op korte termijn hoopt KAFRA dat de samenwerking ook op lange termijn wat teweeg gaat brengen. Het tekort aan kwalitatieve huisvesting van arbeidsmigranten blijft immers voortduren.