Krachtenbundeling huisvesting arbeidsmigranten

EE Accomodations en KAFRA Housing, twee leading organisaties op het gebied van de huisvesting van arbeidsmigranten, bundelen hun krachten. De beide bedrijven gaan intensief samenwerken om zo de kwaliteit van de dienstverlening verder te verbeteren en de slagkracht te vergroten om nieuwe woonlocaties te kunnen ontwikkelen. Boven de twee bedrijven wordt een holding geplaatst met de naam Jumeaux; EE Accomodations en KAFRA Housing behouden hun eigen identiteit. Samen beheren EE Accomodations en KAFRA Housing momenteel ruim 6500 bedden. De verwachting is dat er meer huisvestingorganisaties aansluiten bij Jumeaux.

Het aantal arbeidsmigranten is de afgelopen jaren fors gegroeid en in toenemende mate is het ontbreken van goede huisvesting daarbij een knelpunt. Naar schatting is er in ons land behoefte aan zo’n 150.000 goede slaapplaatsen. Zeer onlangs nog heeft het Aanjaagteam Arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer gewezen op de grote urgentie om nieuwe woonlocaties te realiseren. Ook de kwaliteit van de huisvesting van arbeidsmigranten is een maatschappelijk zorgpunt. Door hun samenwerking willen KAFRA Housing en EE Accomodations de dienstverlening verder verbeteren om zo nog meer de standaard te zetten op het gebied van huisvesting van arbeidsmigranten.
Dirko van Essen, directeur EE Accomodations: “Onze organisaties spelen beiden al een leidende rol, maar de urgentie is zo groot dat we nog meer power moeten ontwikkelen. Samen bereiken we meer en dat komt de kwaliteit alleen maar ten goede”.

Frank van Gool, oprichter KAFRA Housing: “De vraag naar nieuwe huisvestingslocaties is groot. Wij hebben de afgelopen 2 jaar al 7 locaties gerealiseerd, en momenteel 10 locaties die in nauw overleg met gemeenten en omwonenden ontwikkeld gaan worden. Getalsmatig is dit nog maar een druppel op een gloeiende plaat. Door deze krachtenbundeling kunnen we meer snelheid maken en dus meer innovatieve huisvestingsconcepten ontwikkelen die de woonkwaliteit verbeteren.