Arbeidsmigranten en kenniswerkers van wezenlijk belang in Limburg

De provincie Limburg en de inliggende gemeenten wensen nader inzicht te krijgen in de (ontwikkeling van de) omvang van de doelgroep internationale werknemers binnen de provinciegrenzen, naar hoe het deze groep vergaat in de regio, hoe zij zich huisvesten, wat de behoeften zijn, en of deze aansluiten op het beleid van provincie en gemeenten. De rapportage van Provincie Limburg bevat gegevens over internationale werknemers in Limburg via de CBS Microdata verwerkt en ontwikkeld tot de Monitor Internationale werknemers. In dit rapport wordt gerefereerd aan en vergeleken met de regio’s Noord-Limburg, Midden-Limburg, Zuid-Limburg en heel Nederland.

Internationale werknemers

In 2018 telde de provincie Limburg bijna 75.100 internationale werknemers. Dit aantal is sinds 2010 jaarlijks gegroeid met 47%. Van de 75.100 internationale werknemers zijn 10.900 (15%) kenniswerker. Dit percentage ligt onder het landelijk gemiddelde, waar 23% kenniswerker is. In vergelijking met 2010 is het percentage kenniswerkers gedaald van 32% in 2010 naar 15% in 2018 in Limburg. Landelijk was er ook een daling zichtbaar, namelijk van 38% naar 23%. In tegenstelling tot het aantal arbeidsmigranten, waar juist een forse stijging te zien is. In 2018 was 85% van de internationale werknemers in de provincie Limburg namelijk arbeidsmigrant. In 2010 was dit percentage nog 68%.Kijkend naar de groei van het aantal internationale werknemers in Nederland, dan is te zien dat het aantal tussen 2010 en 2018 met 21% is gestegen. In de provincie Limburg was deze stijging hoger, namelijk 47% In Noord-Limburg was de groei met 111% het sterkst.

Woonlocatie

In 2018 stonden 29.700 internationale werknemers bij een Limburgse gemeente ingeschreven en dus woonachtig in Limburg. 51% daarvan is woonachtig in Zuid-Limburg. Sinds 2010 groeit het aantal internationale werknemers dat in de provincie Limburg woont jaarlijks met 8%. Deze groei is het sterkst in Noord-Limburg met gemiddeld 12% per jaar, een bovengemiddeld percentage, kijkend naar de landelijke 8% groei.
21% van de internationale werknemers die in provincie Limburg wonen is kenniswerker; het gaat hier om 6.300 mensen. Het aantal arbeidsmigranten ligt op 23.400. het aandeel kenniswerkers is het grootst in Zuid-Limburg met 28% en het laagst in Noord-Limburg met 12%.Van de internationale werknemers in provincie Limburg is 16% woonachtig buiten de regio en is 7% grensarbeider met een woonadres in België (4%) of Duitsland (3%). Van 61% van de internationale werknemers die in provincie Limburg werken is het woonadres onbekend. Zij staan niet ingeschreven bij een Nederlandse gemeente en hebben geen buitenlands woonadres opgegeven. Dit zijn waarschijnlijk short stay werknemers.

Inkomen

De meeste internationale werknemers (62%) hebben een inkomen tussen de €20.000 en €30.000 euro en zijn werkzaam via een uitzendbureau, namelijk 62%. 17% (12.800 personen) van de internationale werknemers verdient tot €20.000 op jaarbasis en 5% verdient jaarlijks meer dan €50.000. het rapport vermeldt dat in Zuid-Limburg de meeste hoge inkomens worden gegenereerd.

Sector

Het merendeel van de internationale werknemers is werkzaam in ‘overige zakelijke dienstverlening’ zoals het verhuren van goederen en diensten. Belangrijke sectoren zijn verder industrie, groot- en detailhandel en horeca. Onder de werknemers in de uitzendbranche zijn de landbouw en logistiek grote sectoren.In vergelijking met de rest van Nederland zijn kenniswerkers in provincie Limburg meer actief in ‘verhuur en handel van ontroerend goed’, ‘energie’ en ‘gezondheid- en welzijnszorg’. Het aandeel kenniswerkers in deze sectoren is ongeveer twee keer zo groot als in de rest van Nederland. Specifiek in Noord-Limburg is de sector ‘energie’ relatief groot ten opzichte van het landelijke beeld.

Herkomst

In 2018 zijn de meeste nieuwe internationale werknemers afkomstig uit Polen. Dit zijn voornamelijk arbeidsmigranten (97%). Andere nieuwe arbeidsmigranten zijn voornamelijk afkomstig uit Roemenië en Bulgarije. Het grootste deel van internationale kenniswerkers is ook afkomstig uit Polen. Daarnaast zijn Belgen en Duitsers onder kenniswerkers een grote groep nieuwe internationale werknemers.

Arbeidsduur

Wat betreft het aantal werkjaren in de provincie Limburg, 53% van de internationale werknemers is na een jaar nog actief. na 5 jaar is slechts 29% nog actief.De huisvestingsconcepten van KAFRA Housing sluiten hier mooi bij aan. KAFRA zet de nieuwe standaard in tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten, waar momenteel in Nederland een groot tekort aan is.Bent u geïnteresseerd in het volledige rapport van Decisio?
Lees het hier!