Huisvesting van arbeidsmigranten. Het is een onderwerp dat de laatste maanden veel in het nieuws is geweest. In het RTL-programma Business Class sprak Harry Mens met onze aandeelhouder Frank van Gool.

Frank van Gool

Te weinig huisvesting voor short stay arbeidsmigranten

Er is te weinig huisvesting voor short stay arbeidsmigranten. Short stay arbeidsmigranten verblijven slechts enkele weken tot 1 jaar in Nederland, omdat ze bijvoorbeeld seizoensarbeid verrichten. Zij hebben doorgaans relatief weinig behoefte aan het opbouwen van een lokaal bestaan en geven vooral de voorkeur aan flexibele, snel toegankelijke en betaalbare woonruimte voor korte duur. Echter worden deze mensen nu vooral gehuisvest in de huizen die voor de Nederlandse bevolking bedoeld is, met name de starters. Dat geeft een prijsopdrijvend effect. Daarnaast heeft het verkamering tot gevolg. ‘In zo’n huis worden als gauw acht tot tien arbeidsmigranten gehuisvest met alle gevolgen van dien: zes auto’s voor de deur, parkeeroverlast, omwonenden die niet weten wie hun buren zijn, et cetera. Inmiddels zijn bijna 40.000 woningen op deze manier bezet.’ 

Stel gronden en locaties beschikbaar

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat er gronden en locaties beschikbaar komen voor de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten, vindt Van Gool. KAFRA Housing biedt de oplossing om nieuwe huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten te maken met een goede standaard die deze mensen verdienen. Zeker in de beginperiode is het belangrijk dat de arbeidsmigrant goed ontvangen wordt. KAFRA doet dit onder de noemer Living as a Service. ‘De collega’s die hen hierin begeleiden noemen we ook Welfare Officers‘, licht Van Gool toe.

Huisvestingsoplossingen

Welke huisvestingsoplossing het meest geschikt is, is afhankelijk van de lokale situatie en de aanwezige mogelijkheden. KAFRA biedt daarom vier verschillende huisvestingsoplossingen om in te spelen op de lokale wensen en behoeften:

KAFRA komt graag in contact met gemeenten, projecotnwikkelaars en vastgoedeigenaren. Ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?