KaFra Housing vindt een omgevingsdialoog met bewoners in de omgeving van het toekomstige logiescomplex voor arbeidsmigranten in Tilburg van groot belang. De omwonenden worden uitgenodigd om deel te nemen aan een klankbordgroep waarin zij geïnformeerd worden en hun stem kunnen laten horen.

Toen het plan voor een Labour Hotel in Tilburg in 2019 bekend werd organiseerde KaFra verschillende keren een omgevingsdialoog met omwonenden. Dat is volgens Frank van Gool, shareholder van KaFra Housing goed verlopen. “Ook in de realisatiefase en wanneer het complex operationeel is zien we graag zo’n groep die signalen uit de buurt oppikt.”

Aandacht voor omgevingsdialoog

KaFra investeert actief in een open en transparante relatie met directe stakeholders uit de omgeving, zoals omwonenden, veiligheidsdiensten en gemeenten. Bij de realisatie van elke locatie wordt een klankbordgroep in het leven geroepen, die ook na de opening en komst van de bewoners blijft bestaan. In een klankbordgroep worden stakeholders geïnformeerd en nauw betrokken bij de realisatie van de locatie. De klankbordgroep denkt mee en blijft ook ná de opening van de locatie bestaan om verbetersuggesties aan te dragen en de ontwikkelingen te monitoren.

Succesvolle huisvesting dankzij omgevingsdialoog