Eindelijk is er grote maatschappelijke druk om de werk- en woonomstandigheden van arbeidsmigranten te verbeteren. In februari riep de Tweede Kamer het Kabinet op om de aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten van Emile Roemer in concreet beleid om te zetten. KaFra Housing bouwt nu al ‘Roemer-proof’.

Een grote meerderheid in de Tweede Kamer heeft zich vorige maand uitgesproken voor een integrale uitvoering van het adviesrapport van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten. Of de aanbevelingen daadwerkelijk worden omgezet in beleid, is afhankelijk van de afspraken die worden gemaakt tijdens de formatie van het nieuwe Kabinet. Daarmee komen concrete maatregelen in zicht om de omstandigheden te verbeteren waarin arbeidsmigranten werken en wonen. En de urgentie is groot, mede door de Corona-crisis. Niet voor niets gaf het aanjaagteam onder leiding van voorzitter Emile Roemer het rapport de titel: ‘Geen Tweederangsburgers’.

Eigen slaapkamer

Conform het advies van de het Aanjaagteam heeft de Kamer een motie aangenomen die de regering vraagt om één persoon per slaapkamer en minimaal 15 vierkante meter leefoppervlakte per persoon. Of dit op korte termijn kan worden gerealiseerd is de vraag, want vanuit de markt wijst bijvoorbeeld het Expertisecentrum Flexwonen op het feit dat er nu al tekorten zijn van tenminste 120.000 slaapplaatsen. Hoe het zij, tegelijk laat de markt zien dat de aanbevolen huisvestingsnormen haalbaar zijn. KaFra Housing bouwt nu al ‘Roemer-proof’. In Venray verrijst de eerste KaFra Tower.

De KaFra Tower

De nieuwste, innovatieve huisvestingsoplossing van KaFra Housing is een kleinschalig, modulair wooncomplex met ruime, volledig ingerichte appartementen. De KaFra Tower in Venray bestaat in principe uit 4 verdiepingen, waarbij elke verdieping is opgedeeld in vier appartementen voor elk vier personen en vier tweepersoons-studio’s voor stelletjes. Elk appartement beschikt over een woonkamer met open keuken, douche en separate toilet en elke bewoner heeft zijn eigen slaapkamer. De modulaire opzet zorgt voor een hoge mate van flexibiliteit, waardoor kan worden ingespeeld op specifieke wensen en behoeften. De accommodaties zijn duurzaam, ‘Roemer-proof’ en dus veel ruimer dan de landelijke normen van de Stichting Normering Flexwonen.

Welfare officers

De KaFra Towers worden op basis van een tijdelijke omgevingsvergunning gebouwd en zijn met name geschikt als verblijfslocatie voor arbeidsmigranten die tijdelijk in ons land werken. De sleutelwoorden zijn: nette huisvesting, minimale woon-werkafstanden, verlichting van de druk op de lokale woningmarkt, goed contact met de omgeving en 24/7 service en beheer. Op de locaties is om die reden dag en nacht een medewerker aanwezig voor service en beheer. KaFra Housing noemt dat ‘welfare officers’, want het gaat om het welzijn van de bewoners én van de omwonenden. Ons motto is niet voor niets: Living as a Service!

Actie van gemeenten noodzakelijk

Bij de presentatie van zijn rapport zei Emile Roemer dat gemeenten een grote verantwoordelijkheid hebben bij het realiseren van goede huisvesting van arbeidsmigranten. Het kan niet zo zijn dat nieuwe logistieke centra met open armen worden ontvangen, maar dat gemeenten wegkijken als er wordt gevraagd om huisvesting van de arbeidsmigranten die er komen werken. KaFra Housing heeft inmiddels 11 huisvestingslocaties gerealiseerd voor 3.000 arbeidsmigranten en er zijn momenteel 5 nieuwe locaties in ontwikkeling. De meeste accommodaties worden gebouwd op bedrijventerreinen aan de rand van de bebouwde kom op basis van een tijdelijke omgevingsvergunning.

Tekorten lokale woningmarkt

In ons land worden naar schatting 40.000 reguliere woonhuizen gebruikt voor het huisvesten van tijdelijke arbeidsmigranten, terwijl er grote lokale huisvestingstekorten zijn. Door goede huisvesting voor arbeidsmigranten te realiseren, komen deze woningen weer beschikbaar voor andere Nederlanders, wordt verdringing tegengegaan en worden de wijken leefbaarder.

KaFra Housing heeft de ambitie om de komende 5 jaar huisvesting voor 20.000 arbeidsmigranten te realiseren en is inmiddels met tientallen gemeenten in gesprek. Om de mogelijkheden te verkennen komen wij graag in gesprek met gemeenten. Ook kunnen wij een werkbezoek organiseren naar één van onze woonlocaties.