KaFra Housing op dertien locaties actief bij landelijke Opschoondag

KaFra Housing heeft zijn bewoners van alle dertien locaties in Nederland opgeroepen om mee te doen aan NL Schoon, de landelijke Opschoondag op zaterdag 19 maart aanstaande. Deze dag staat volledig in het teken van een schonere woonomgeving en daarbij natuurlijk het tegengaan van de landelijke vervuiling. Want Nederland zwerfafvalvrij, dat doen we samen.

“Met 100 tot 400 internationale werknemers per locatie hopen we op een grote opkomst,” vertelt Robert Kurzak, directeur van Kafra Housing. “Vele handen maken tenslotte licht werk en daarom slaan we de handen ineen om ons in te zetten tegen zwerfafval. Bij LH Greenport in Sevenum wordt de dag gerealiseerd in samenwerking met omwonenden en bij MHP Maasbree is de lokale Mc Donalds betrokken in het project. Vorig jaar tijdens de Landelijke Opschoondag op 20 maart 2021 was de opkomst én de betrokkenheid van de bewoners groter dan verwacht. Met de schoonmaakactie van aanstaande zaterdag en de link naar NL Schoon 2022 verwachten wij minimaal dezelfde inzet en resultaten.”

De bewoners van de KaFra vestigingen werken allemaal lokaal en kennen dus de omgeving goed. “Niet alleen het schoonmaken maar ook het schoonhouden wordt hierdoor extra gestimuleerd. En men kan elkaar ook natuurlijk makkelijker ergens op aanspreken indien er zwerfvuil wordt geconstateerd. Ons doel is dan ook een stukje bewustwording creëren bij iedereen, of je nu wel of niet soms eens iets per ongeluk weggooit dat eigenlijk in de prullenbak thuishoort,” legt Kurzak uit. “Wees je bewust van de enorme (plastic) vervuiling wereldwijd, waarvan een aanzienlijk deel in onze rivieren en zeeën terechtkomt. Uiteindelijk staat deze dag symbool voor het grotere doel.”

Op de website Nederlandschoon.nl staat een kaart met alle initiatieven in Nederland. “Je hoeft geen bewoner te zijn van onze locaties om je aan te sluiten bij onze of de andere landelijke schoonmaakacties”, vervolgt Kurzak. “Kijk voor een initiatief bij jou in de buurt en meld je aan. Het is een kleine moeite maar alles bij elkaar maakt het een groot verschil. Fijn dat we dit samen kunnen doen.”