Rivierenland aan de slag met 20.000 verblijfplaatsen

 

De provincie Gelderland en Regio Rivierenland organiseren op 10 mei 2022 een congres over internationale medewerkers in de gemeente Geldermalsen. Het congres is bedoeld voor werkgevers, huisvesters, maatschappelijke organisaties, gemeenten en internationale medewerkers zelf.

Zorgen

Aanleiding van het congres is onder andere het huisvestingstekort voor internationale medewerkers. Zij maken met een geschatte omvang van 15.000 tot 25.000 werkzame mensen tot ongeveer 10 procent van het regionale inwoneraantal uit. Het gebrek aan fatsoenlijke huisvesting voor deze mensen leidt tot zorgen in de regio. Landelijk is er een tekort aan ongeveer 150.000 verblijfplaatsen voor internationale medewerkers. De aanbevelingen van de Commissie Roemer, die worden overgenomen door het kabinet, benadrukken ook de noodzaak om meer en betere huisvesting voor internationale medewerkers te realiseren in gemeenten.

Plan van aanpak

De acht gemeenten die samen de Regio Rivierenland vormen werken met werkgevers en huisvesters aan een plan van aanpak voor de internationale medewerkers. Doel is het verbeteren van de verblijf-, leef- en werkomstandigheden. De gemeenten geven aan dat internationale medewerkers onmisbaar zijn in transport, logistiek, land- en tuinbouw, industrie en bouw. De gemeenten willen ambities door vertalen naar concrete actie.