Nieuw project KaFra Housing in Bleiswijk

Een visual van de locatie in Bleiswijk.

KaFra Housing wil in Bleiswijk fijne fatsoenlijke huisvesting gaan bouwen voor 284 internationale medewerkers die in Lansingerland in de tuinbouw of logistiek werken. Het gaat om een appartementencomplex dat binnen een paar maanden gebouwd kan gaan worden en 10 jaar zal blijven staan. En dat is hard nodig volgens KaFra Housing directeur Frank van Gool: “In de gemeente werken veel internationale medewerkers die zorgen dat de supermarkten bevoorraad worden, dat de pakketjes ook op zondag bezorgd worden en dat de groenten en het fruit van het land gehaald wordt. Werk waar geen Nederlanders voor te vinden zijn. De mensen die dit voor ons komen doen verdienen een fatsoenlijke plek om te wonen in de buurt van hun werk. Die plekken zijn er nu veel te weinig waardoor het risico er is dat er schrijnende situaties ontstaan. Wij gaan nu een belangrijke stap zetten in het oplossen hiervan en daar zijn we heel blij mee”.  

24/7 beheer 

KaFra Housing biedt de internationale medewerkers volledig ingerichte appartementen en studio’s, een beheerdersstudio, receptie, voldoende parkeerplaatsen en mogelijkheden tot ontspanning. KaFra Housing heeft met 14 projecten de ervaring opgedaan dat tijdelijke internationale medewerkers het meest gebaat zijn bij kwalitatieve huisvesting waarbij de begeleiding optimaal geregeld is. Speciaal getrainde Welfare Officers bieden daarom 24/7 service en beheer en zorgen zo voor het welzijn van de bewoners en omwonenden.

Roemer-proof kwaliteit 

KFT Hoefweg voldoet aan het gemeentelijk beleid en het huisvestingskeurmerk van de Stichting Normering Flexwonen (SNF). Belangrijke aanbevelingen van de Commissie Roemer aan het kabinet over goede leefomstandigheden voor internationale medewerkers worden ook omarmd door KaFra. De mensen werken bij diverse omliggende bedrijven, krijgen eigen slaapkamers en een ruim leefoppervlak per persoon. Met zonnepanelen, een volledig elektrisch gebouw en korte fietsafstanden tot werk is ook aan duurzaamheid gedacht. De locatie ligt niet ver van maatschappelijke voorzieningen in de omgeving, zoals lokale winkeliers, horeca en supermarkten.

KaFra Housing

Initiatiefnemer Frank van Gool van KaFra Housing: “hardwerkende internationale medewerkers in Nederland verdienen een fatsoenlijke plek om te leven. Zonder hen ligt er geen vers groente in de supermarkt-schappen, en kunnen online bestellingen niet meer worden ingepakt en bezorgd. De gemeente Lansingerland wil alle circa 8.000 internationale medewerkers die al in de gemeente werken een plek bieden. Daar zijn nog ruim 25 projecten zoals KFT Hoefweg voor nodig. KaFra Housing biedt de gemeente Lansingerland graag de eerste resultaten.”

Mede-initiatiefnemer Karolina Swoboda van KaFra Housing: “KFT Hoefweg biedt de gemeente Lansingerland een Roemer-proof oplossing die voldoet aan de hoogste eisen. Zo voorkomen we Haagse toestanden waarin internationale medewerkers in verkamerde panden terechtkomen en door huisjesmelkers worden uitgebuit. Ook zorgen we ervoor dat er minder concurrentie plaatsvindt om woningen in de wijken, zodat die beschikbaar blijven voor de lokale starters.”

Communicatie 

De gemeente Lansingerland heeft naast een beleid voor de huisvesting van internationale medewerkers, sinds 2020 ook een toetsings- en communicatiekader om aanvragen te kunnen beoordelen. In het toetsingskader zijn onder andere eisen gesteld aan kwaliteit en kwantiteit van de huisvesting. Ook zijn er regels vastgelegd om goed overleg met de omgeving te waarborgen. KaFra Housing past de gemeentelijke kaders direct toe en heeft behalve omwonenden ook college- en gemeenteraadsleden uitgenodigd voor de online informatiebijeenkomsten. Met input van deze overleggen zal KaFra op korte termijn een aanvraag voor een tijdelijke omgevingsvergunning voor 10 jaar indienen bij de gemeente Lansingerland. KFT Hoefweg biedt zo concrete invulling van de gemeentelijke woonvisie ‘Een plek voor iedereen’.

KaFra Housing

In ons land worden naar schatting 45.000 reguliere woonhuizen gebruikt voor het huisvesten van tijdelijke internationale medewerkers, terwijl er grote lokale tekorten zijn. KaFra Housing realiseert en beheert huisvestingslocaties die geschikt zijn voor onder meer tijdelijke internationale medewerkers. De begeleiding van de bewoners en het contact met de omgeving staat centraal. KaFra Housing heeft inmiddels 14 accommodaties succesvol gerealiseerd voor ongeveer 3.500 tijdelijke bewoners, onder meer referentielocatie KFT Venray. Daarnaast is een zestal locaties in ontwikkeling.