Kabinet: bouw flexwoningen versnellen als oplossing voor crisis

Het kabinet ziet het sneller bouwen van flexwoningen als een manier om de asielcrisis aan te pakken. In het komend half jaar zouden 7500 flexwoningen gerealiseerd moeten zijn voor diverse tijdelijke doelgroepen. Het kabinet sluit dwang bij eventuele onwillige gemeenten niet langer uit.

Het Veiligheidsberaad en het kabinet hebben onder meer afspraken gemaakt over de huisvesting van statushouders en het oplossen van problemen in de asielketen. Om de problemen vlot te trekken wil het kabinet nadrukkelijker inzetten op flexwoningen.

,,We moeten zo snel mogelijk werk maken van flexibele woningbouw”, zei minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting), die stelde ‘locaties in beeld te hebben’. Het zou nog dit jaar gaan om 7500 woningen, die niet exclusief bedoeld zijn voor statushouders, maar ook voor andere mensen die met spoed een huis zoeken. ,,We maken afspraken met bouwers, die hun fabriekscapaciteit maximaal moeten opschalen.”

Volgens De Jonge wordt er ‘alles aan gedaan’ om de reguliere inspraak- en bezwaarprocedures in stand te houden. Maar er is ook haast geboden, waardoor gemeenten ook kunnen worden gedwongen. ,,In de wet zitten mogelijkheden voor doorzettingsmacht”, stelt de CDA-bewindsman. ,,Het zou goed kunnen dat die worden ingezet, als gemeenten niet zouden willen.”

Eerder stelde minister De Jonge al de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting in. Deze Taskforce heeft de opdracht om gemeenten en andere betrokken woningmarktpartijen actief te ondersteunen bij de totstandkoming van een flexibele schil aan tijdelijke huisvesting voor verschillende aandachtsgroepen, waaronder ook voor Oekraïense ontheemden.

Lees hier het oorspronkelijke bericht.