Onderzoek: 82% van Nederlanders willen snelle realisatie flexwoningen

De KaFra Tower in Venray.

Liefst 79% van de Nederlanders vindt de woningnood één van de grootste problemen van onze tijd. De ontwikkeling van flexwoningen wordt daarbij beschouwd als goede snelle oplossing. Uit onderzoek blijkt dat 82% van de Nederlanders wil dat er snel werk wordt gemaakt van flexwoningen. Tegelijkertijd heerst scepsis, want slechts 15% heeft vertrouwen dat de lokale politiek ook daadwerkelijk op korte termijn nieuwe woningen gaat bouwen. Dat blijkt uit recent onderzoek door onafhankelijk marktonderzoeksbureau Peil.nl onder 1.055 Nederlanders in opdracht van KaFra Housing. De onderzoeksresultaten worden vandaag gepresenteerd tijdens het VNG Jaarcongres in Hoorn.

Brede oproep tot snelle realisatie flexwoningen

Bijna vier op de vijf Nederlanders ziet het tekort aan woningen als één van de grootste actuele problemen. Op dit moment is er al een tekort aan circa 280.000 woningen en naar verwachting loopt het tekort de komende jaren zelfs op tot boven de 300.000 woningen. Omdat nieuwe reguliere woningbouw vaak jaren duurt, wordt steeds vaker ingezet op flexwoningen om de woningnood meteen aan te pakken.

Kabinet stimuleert flexwoningen

Ook het kabinet zet vol in op het stimuleren van flexwoningen. Het komend half jaar zouden 7.500 flexwoningen gerealiseerd moeten worden voor mensen die snel (tijdelijke) huisvesting nodig hebben. Recent stelde minister De Jonge al de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting in. Deze Taskforce heeft de opdracht om gemeenten en andere betrokken woningmarktpartijen actief te ondersteunen bij de totstandkoming van een flexibele schil aan tijdelijke huisvesting voor verschillende aandachtsgroepen, waaronder ook voor Oekraïense ontheemden.

Laag vertrouwen Nederlanders in aanpak woningtekort door gemeenten

In diverse gemeenten wordt al actief werk gemaakt van flexwoningen. Van alle respondenten vindt 81% het goed dat gemeenten hierop inzetten. Toch zijn Nederlanders niet tevreden over de daadwerkelijke aanpak van de woningnood door de lokale overheid. Van de respondenten verwacht 85% dat de gemeentelijke aanpak van de woningnood blijft bij mooie woorden, terwijl slechts 15% het vertrouwen heeft dat de lokale politiek ook daadwerkelijk op korte termijn nieuwe woningen gaat bouwen.

Over KaFra Housing

Het onderzoek is verricht door onafhankelijk marktonderzoeksbureau Peil.nl in opdracht van KaFra Housing. Om het kwantitatieve én kwalitatieve huisvestingstekort aan te pakken, ontwikkelt, realiseert en exploiteert KaFra Housing huisvestingslocaties voor de tijdelijke huisvesting van specifieke doelgroepen, zoals starters, studenten, internationale medewerkers, gescheiden mensen en andere urgent woningzoekenden. KaFra Housing heeft inmiddels 15 accommodaties voor 3.500 tijdelijke bewoners succesvol gerealiseerd. Daarnaast is een achttal locaties in ontwikkeling. Haar nieuwste concept is KFT Venray.