Moerdijk: bouw KFT Zevenbergen kan doorgaan

De locatie in Moerdijk.

ZEVENBERGEN – De beoogde bouw van flexwoningen voor Oekraïense ontheemden aan de Schansdijk in Zevenbergen (gemeente Moerdijk) kan doorgaan. De bodem van het terrein blijkt ook na aanvullend onderzoek schoon genoeg voor wonen. KaFra Housing zal er na de zomer drie KaFra TOWERS bouwen voor in totaal 300 Oekraïense vluchtelingen. 

Bodemonderzoek

De gemeente Moerdijk maakt werk van het snel realiseren van flexwoningen voor Oekraïense ontheemden. Afgelopen mei kwam uit het haalbaarheidsonderzoek naar de locatie naar voren dat het terrein aan de Schansdijk in algemene zin geschikt is voor tijdelijke huisvesting. In het haalbaarheidsonderzoek is gekeken naar de bodem, geluid, verkeer en impact op de omgeving. Wel was aanvullend bodemonderzoek gewenst. Dat is inmiddels uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de grond geschikt is voor wonen.

De aanvraag voor een omgevingsvergunning is inmiddels ook opgestart. Voor zover er nog sporen van vervuiling aanwezig zijn, vallen deze binnen de wettelijke normen en vormen deze geen bezwaar.

Informatiebijeenkomst

Op woensdag 20 juli is er in het gemeentehuis een informatieavond voor omwonenden en andere betrokkenen. KaFra Housing presenteert in de avond haar plannen in het gemeentehuis en gaat er met de aanwezigen over in gesprek.

Vervolg

Binnen 8 weken volgt er een collegebesluit over de aanvraag voor de omgevingsvergunning. Het streven is om in oktober van dit jaar de tijdelijke woningen op te leveren. Na drie maanden vindt er een evaluatie plaats. Ook de ervaringen vanuit de omgeving worden hierin meegenomen.