Planbureau: bouw flexwoningen schiet niet op

Kabinetsplannen om versneld tijdelijke woningen neer te zetten komen nog niet goed van de grond. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het moeilijk om voldoende investeerders voor de flexwoningen te vinden en is ook de zoektocht naar goede bouwlocaties lastig.

Flexwoningen

Flexwoningen zijn woningen die tijdelijk bestaan, of vaste woningen die verhuurd worden onder een tijdelijk contract. Het idee is dat er zo meer woonplekken worden gerealiseerd dan door alleen het bijbouwen van gewone woningen. Het kabinet wil dat er jaarlijks 15.000 van deze tijdelijke woningen bij komen voor urgent woningzoekenden. Recent onderzoek van Peil.nl laat zien dat Nederland volop steun geeft aan deze woonvorm. Van de Nederlanders wil 82 procent dat er snel werk wordt gemaakt van flexwoningen.

Investeringsrisico

Omdat vaak onduidelijk is hoelang flexwoningen ergens mogen blijven staan en of ze uiteindelijk mogen worden verplaatst, is het volgens het Planbureau een onzekere investering. Daarnaast moeten nieuwbouwprojecten soms lang wachten op water- en elektra-aansluitingen. Ook hebben gemeenten en woningcorporaties niet genoeg medewerkers om projecten te begeleiden.

Bovendien wordt het werk dat gepaard gaat met de verhuur en het beheer van flexwoningen vaak onderschat, zegt het Planbureau. Vooral bij huisvesting van kwetsbare groepen is dat het geval.

Oplossingen

Gemeenten en verhuurders zoeken oplossingen om toch sneller flexwoningen te kunnen bouwen. Zo wordt soms ingezet op specifieke doelgroepen, zoals statushouders en mensen die opvang nodig hebben vanuit de geestelijke gezondheidszorg. Voor die groepen zijn budgetten beschikbaar.

“Deze kortetermijnoplossingen kunnen ervoor zorgen dat een project van de grond komt. Maar het is belangrijk om te beseffen dat deze bewoners ook na de bouw structurele aandacht nodig hebben”, zegt Jolien Groot van het Planbureau voor de Leefomgeving. “Als een project onzorgvuldig wordt opgezet, dan kan dat leiden tot onprettige woonsituaties en stigmatisering van het flexwonen. Dat is jammer, want er zijn op dit moment veel mensen gebaat bij een snel beschikbare woning.”

Minister De Jonge van Volkshuisvesting zei eerder al dat hij gemeenten eventueel wil dwingen om met geschikte locaties te komen.

Lees hier en hier de originele berichten en lees hier het rapport van het PBL.