Gemeente Ede maakt flexwoningen mogelijk

De gemeente Ede wil de druk op de woningmarkt verlichten met de bouw van flexwoningen. Ede wil daarmee doelgroepen die urgent huisvesting nodig hebben snel helpen. De inzet op flexwoningen moet daarnaast de wachttijden voor sociale huurwoningen terugdringen. Met de introductie van een flexibel woonconcept kunnen op korte termijn tijdelijke woningen worden gerealiseerd.

Flexwonen

De Gemeente Ede zet Flexwonen in voor deze groepen: starters en spoedzoekers, aangevuld met mensen uit de uitstroom van Beschermd Wonen en de Maatschappelijke opvang. Deze groep wordt samengesteld in een “Magic Mix” zodat er een gunstige verhouding tussen dragende en steunende bewoners ontstaat en mensen elkaar op een positieve wijze kunnen stimuleren. Wethouder Leon Meijer: “Flexwonen is een goed aanvulling op de vaste woningvoorraad. Dit concept geeft de mogelijkheid om relatief snel woningen te realiseren voor de doelgroep die dit heel hard nodig heeft. Mensen die nét buiten de urgentieregeling vallen of een volgende stap willen maken in hun terugkeer in de maatschappij.”

Inschrijving

Door het toevoegen van de flexwoningen ontstaat er een ‘flexibele schil’ rond de vaste woningvoorraad van Ede. De bewoners van een flexwoning krijgen namelijk een tijdelijk huurcontract, waardoor de opbouw van hun inschrijvingsduur voor een huurwoning niet wordt onderbroken en ze gedurende het verblijf in de flexwoning doorgaan met het opbouwen van de inschrijvingsduur. Na verloop van tijd kunnen de bewoners doorstromen naar een reguliere huurwoning.

Locaties

De gemeente kan locaties beschikbaar stellen voor het plaatsen van Flexwoningen op tijdelijke basis. Dit kunnen bijvoorbeeld toekomstige bouwlocaties zijn zoals Kernhem Noord, locaties langs de Kennisas of het WFC-terrein, maar het kan ook gaan om onbebouwde locaties die nu niet bestemd zijn voor wonen. Er wordt de komende maanden onderzoek gedaan naar geschikte locaties.

Lees hier het oorspronkelijke bericht.