Gemeente Altena: kritiek ondernemers op plan huisvesting arbeidsmigranten

Het plan voor nieuwe regels voor de huisvesting van arbeidsmigranten in Altena roept bij ondernemers nog veel vragen op. ,,Maak het niet te ingewikkeld”, luidde samengevat de boodschap. Het College introduceerde recent nieuw beleid en voelt een plicht ervoor te zorgen dat internationale medewerkers op een fatsoenlijke en nette manier worden gehuisvest.

Korte terugverdientijd

De agrarische organisatie ZLTO Altena-Biesbosch drong er deze week tijdens de Altenaronde bij de politiek dringend op aan meer maatwerk te leveren. Zeker als het gaat om de huisvesting van seizoenarbeiders. Het college wil hiervoor voor maximaal tien jaar een vergunning afgeven. ,,Hoe kan een ondernemer goede huisvesting realiseren als hij die maar tien jaar mag gebruiken?”, vroeg een van de aanwezige fruittelers zich af. ,,Het is veel beter de duur te koppelen aan de bedrijfsactiviteiten. Dan is kwalitatief goede huisvesting mogelijk.”

Geen overlast op georganiseerde locaties

Vragen ook bij het voorgestelde stelsel van ‘schaarse rechten’, dat uitgaat van maximaal vierhonderd plaatsen op grootschalige locaties. Daarvoor zijn inmiddels al vergunningen afgegeven voor locaties in Andel en Wijk en Aalburg. ,,Worden die ondernemers verplicht ook werknemers van andere bedrijven te huisvesten?” Kortom, nog veel onduidelijkheden bij de agrariërs over de voorstellen, die volgens hen de problemen niet oplossen. ,,Het plan lijkt door angst geregeerd te worden, terwijl op geen van de goed georganiseerde locaties overlast is.” Een Almkerkse ondernemer drong erop aan iedereen gelijke kansen te geven. Er is volgens hem meer behoefte aan grootschalige locaties en meer evenredig verdeeld over de kernen.

Nog veel vragen

Niet alleen bij de ondernemers, ook voor de raad is nog lang niet alles helder. ,,Wat is het nut van de regels, gezien de locaties in Wijk en Aalburg die al een vergunning hebben”, vroeg Pim Bouman (VVD). ,,Moeten we het maximumstelsel niet loslaten en nadenken over aantal en spreiding van locaties?” Janneke Rochat (AL) vroeg zich af of de belangen van de arbeidsmigranten niet worden vergeten. De raad neemt binnenkort een definitief besluit.

Bron: Brabants Dagblad