VVD wil snellere bouw van reguliere en tijdelijke woningen

Peter de Groot

De VVD wil dat reguliere en tijdelijke woningen sneller gebouwd gaan worden. Daartoe roept VVD-Kamerlid Peter de Groot op. Hij vindt dat de focus nog te veel op binnenstedelijk bouwen ligt, terwijl de kansen juist in het buitengebied liggen. Volgens De Groot lijkt het nergens op dat de woningbouw stilvalt. Hij noemt het dan ook een gekke situatie dat er zo’n groot tekort aan woningen in Nederland is, en dat er dus flink gebouwd moet worden. “Maar er verschijnen steeds berichten dat die bouw eigenlijk inzakt, terwijl je wil dat de bouw toeneemt”, stelt hij. “Dat hebben we nodig. Het is dus ook een hartenkreet voor diegenen die wachten op een woning.”

Grotere locaties buiten stad

Volgens De Groot is er nog winst te behalen in de locaties van de woondeals, zoals woonminister Hugo de Jonge die heeft bedacht met de provincies. Die woondeals zijn met name gericht op binnensteden, terwijl de ruimte juist buiten de stad ligt. Daarvoor denkt De Groot bijvoorbeeld aan een extra straat in de gemeente. “Maar ook aan grotere locaties buiten de stad. En dat is belangrijk, omdat die locaties vaak goedkoper zijn dan de dure en complexe omgevingen in de stad. Precies wat we nodig hebben om de bouw te versnellen en aan de gang te houden.”

Als voorbeeld noemt De Groot de mogelijkheid om honderdduizenden woningen te bouwen op een Rijksvastgoedlocatie aan de rand van Almere, of aan de rand van Utrecht. “Maar er zijn ook voorbeelden van buitenstedelijke locaties nabij Zwolle, die door een politieke draai beschikbaar zijn geworden. Daar kun je ook heel veel woningen bouwen”, aldus De Groot.

Locaties en bezwaarprocedures

Ondertussen worstelt minister De Jonge met het vinden van geschikte bouwlocaties. De woonminister stelt dat er meer gebouwd moet worden aan de randen van steden en dorpen, ook in buitenstedelijk gebied. Naast dat er niet wordt doorgepakt met locaties vormen ook de jarenlange bezwaarprocedures een groot probleem om de woningbouw op gang te krijgen. Volgens de minister houdt de ‘Not in my backyard’-cultuur een hoop tegen in Nederland. Wel is er inmiddels 250 miljoen euro vrijgemaakt om vastgelopen bouwprojecten vlot te trekken. Daarnaast is er nog eens 300 miljoen vrijgemaakt voor de bouw van flexwoningen, die buiten steden worden gebouwd.

Lees hier het originele bericht.