Een razendsnelle slimme oplossing voor de woningnood in Nederland

Het is geen geheim. In heel Nederland loopt de woningmarkt vast. Nederlanders staan (soms letterlijk) in de kou. De starter die zo toe is aan een eigen plek. Gescheiden moeders of vaders die met hun kinderen op straat komen te staan. Hardwerkende mensen die geen woning dicht bij hun werk kunnen vinden. En dat terwijl een tijdelijke oplossing voor deze woningzoekenden voor de handen is. Over deze oplossing gaan we met niemand minder dan de Founder van KaFra Housing, Frank van Gool, in gesprek. 

Huisvesting is het verkiezingsthema, heel veel mensen zijn op zoek naar een woning. Wat ziet u als de oplossing voor het woningtekort?
“De woningnood is ontzettend hoog in Nederland. Huizen bouwen kost nu eenmaal heel veel tijd en geld. We kunnen samen wachten op nieuwbouwwoningen voor iedereen maar dat duurt echt te lang. Er is nu een oplossing nodig. En die oplossing zijn flexwoningen”.

Bestaan deze flexwoningen al?
“Zeker, bijvoorbeeld in de gemeente Venray. We zijn een betrouwbare partner in modulaire woonoplossingen. Naast appartementen voor gezinnen zijn er ook studio’s voor koppels”.

Zijn de flexwoningen alleen bedoeld voor het huisvesten van arbeidsmigranten?
“Zeker niet, maar ook deze mensen moeten ergens wonen. Want wie hard werkt hoort er in Nederland gewoon bij. Ik vind daarom ook dat je als uitzender of bedrijf je verantwoordelijkheid moet nemen. Dat betekent eerlijke verloning en goede huisvesting. KaFra Housing heeft de afgelopen jaren diverse woonlocaties, voor onder andere arbeidsmigranten, ontwikkelt in goede samenwerking met gemeenten”.

Amira Luydens, Lokaal-commissielid Venray, was eerst wat sceptisch over dit soort initiatieven en wilde aan den lijve ondervinden hoe het is om in de KTF Venray te wonen. Het was voor haar echt een eyeopener en ze gaf bijna 5 sterren: ‘De KaFra Tower kan een doorbraak zijn in de huisvestingsproblematiek van arbeidsmigranten’.

Amira Luydens, Lokaal-commissielid Venray, was eerst wat sceptisch over dit soort initiatieven en wilde aan den lijve ondervinden hoe het is om in de KTF Venray te wonen. Het was voor haar echt een eyeopener en ze gaf bijna 5 sterren: ‘De KaFra Tower kan een doorbraak zijn in de huisvestingsproblematiek van arbeidsmigranten’.

Maar het bouwen van woningen kost tijd, ook het bouwen van deze flexwoningen.
“Dat klopt. De huidige woningnood vraagt om slimme en snelle oplossingen. Flexwoningen zijn daar een goed voorbeeld van. Het kost veel meer tijd om nieuwbouwhuizen te realiseren en  die tijd hebben we gewoonweg niet. Flexwoningen staan er binnen 9 maanden. In principe is de realisatietijd voor een KaFra Tower binnen 8 weken.

Wat is ervoor nodig om deze flexwoningen te realiseren?
“Allereerst zijn het de politici in de gemeente die de eerste stap moeten zetten. Ik merk dat veel lokale politici openstaan voor nieuwe initiatieven. Ook zij willen niets liever dan de woningmarkt weer uit het slob trekken. Maar het is vaak de bureaucratie die blokkades opwerpt. Gemeenten moeten prioriteit geven aan flexwoonprojecten en zorgen voor snelle behandeling van vergunningsaanvragen. Maar we moeten bovenal stoppen met de politieke strijd om wie er nu voorrang verdient. Starters, mensen met urgentie, internationale vakkrachten en statushouders. Al deze mensen hebben recht op een eigen plek. We hebben geen tijd meer voor de discussie wie als eerste een huis moet krijgen, we moeten bouwen.”

>> Dus wat is de eerste stap voor gemeenten en lokale politici om flexwoningen te realiseren? <<