kansen huisvesting

Snelle huisvesting en begeleiding naar werk

Campus-aanpak in Waalwijk biedt huisvesting-kansen voor verschillende groepen spoedzoekers

In Waalwijk zijn in tien jaar tijd vijf campussen gebouwd voor internationale medewerkers – het woord ‘arbeidsmigrant’ wordt op het gemeentehuis niet meer gebruikt. Het gaat om tijdelijke grotere flexlocaties die zijn ontwikkeld door KaFra Housing. De aanpak lijkt geschikt voor het snel huisvesten van andere aandachtgroepen en spoedzoekers. Frank Spierings, wethouder van Waalwijk en Frank van Gool, mede-eigenaar van KaFra housing, vertellen over het samenspel en de campus-aanpak die verder gaat dan alleen huisvesting.

Frank Spierings

Frank van Gool

Waalwijk is in trek. Al jaren. Onder meer door de strategische ligging langs de A59. Veel mooie bedrijven landen er en daarmee ook veel internationale medewerkers. De verkamerde woningen door deze groep vond de gemeente zo’n twaalf jaar geleden niet meer geschikt. Wat was het alternatief? Het oog viel op KaFra Housing, vertelt wethouder Frank Spierings. In samenwerking werd de eerste campus ontwikkeld: het KaFra Labour Hotel. Al snel volgden nieuwe initiatieven en werd het ruimtelijk ordeningsbeleid aangepast. Voortaan kunnen ondernemers in Waalwijk ook op industrieterreinen huisvesting realiseren voor hun internationale medewerkers. ‘Doordat we het geen wonen noemen maar verblijven, hoeven we het bestemmingsplan niet aan te passen en kunnen we de procedures sneller doorlopen,’ aldus Spierings. Het gaat steeds om locaties voor minimaal 250 bewoners en maximaal 400. Inmiddels huisvest Waalwijk op deze manier tussen de 2.500 en 3.000 internationale medewerkers.

Nu de Spreidingswet eraan komt en de Wet Versterking regie volkshuisvesting, wil Waalwijk vergelijkbare locaties gaan ontwikkelen voor andere speciale doelgroepen. ‘Daarnaast spelen we ook woningen vrij voor onze eigen inwoners en dat is belangrijk voor het draagvlak.’ Toch wordt het lastiger om locaties te vinden door de eisen van het Rijk en de provincie. Spierings: ‘Ik vind dat zij tijdelijke woningbouw moeten toestaan als je het goed onderbouwt. Dat het nodig is, tijdelijk is, dat je je omgevingsdialoog op orde
hebt, dat het niet ten koste gaat van de woondeal voor permanente woningen en dat er stroom, water en riolering is.’

‘Hier ligt onze kracht,’ vertelt Van Gool. ‘We weten samen met de gemeente de strategische locaties te vinden, we verzorgen de omgevingsdialoog, we hebben expertise voor vergunningaanvragen en kunnen snel bouwen. We exploiteren de campus ook, waarmee gemeente en omwonenden één aanspreekpunt hebben.’

Extra interessant is volgens de wethouder dat KaFra Housing niet alleen zorgt voor huisvesting, maar ook externe partijen betrekt voor werk en werkbegeleiding voor de statushouders en asielzoekers. ‘Echt een plus.’ De gemeente zelf zorgt dat alle internationale medewerkers ingeschreven worden, dat er informatiepunten zijn en er is een app ontwikkeld in 15 talen, met praktische informatie. KaFra Housing levert op zijn beurt Welfare Officers. Van Gool: ‘Zij zorgen voor het welzijn van nieuwe bewoners. We moeten immers wel zorgen voor een goed woon- en leefklimaat op de wat meer afgelegen locaties.’
Van Gool geeft aan dat alle locaties maatwerk zijn en goed moeten inpassen in de omgeving. Verder zijn er diverse faciliteiten zoals speel- en sportfaciliteiten, ontmoetingsruimten en op sommige locaties zelfs een mini-supermarkt. ‘En natuurlijk zijn het duurzame woningen van goede kwaliteit.’

Inmiddels heeft KaFra Housing achttien locaties gerealiseerd. Van Gool: ‘Mijn advies? Leer van onze campuslocaties en werk samen met partijen die voldoende ervaring hebben en snel kunnen acteren.’