KaFra Housing

KaFra Housing ontwikkelt, realiseert en exploiteert unieke huisvestingsoplossingen voor specifieke doelgroepen zoals internationale medewerkers, asielzoekers en urgent woningzoekenden. We verlagen de druk op de woningmarkt met onze tijdelijke woonoplossingen die we snel en secuur kunnen opleveren.

KaFra neemt hierbij alle stappen uit handen. Dat betekent dat we dus ook het gesprek aangaan met de omgeving. We nemen omwonenden mee in het proces, van vergunningaanvraag tot oplevering. Zij kunnen hierin eventuele zorgen uiten en hebben inspraak in de oplossingen die we daarvoor implementeren.

Voor de bewoners faciliteren we een veilige omgeving. Na een werkdag is dit de plek waar je tot rust komt en waar je stoom afblaast. We spreken letterlijk de taal van onze bewoners waardoor we ze makkelijk kunnen helpen met bijvoorbeeld administratieve zaken. Welfare Officers zijn 24/7 op locatie aanwezig om bewoners met raad en daad bij te staan en fungeren daarnaast als eerste aanspreekpunt voor de organisatie.

De uitdagingen op het gebied van internationale medewerkers hebben vaak met huisvesting te maken. Mensen gedragen zich zoals ze behandeld worden. Het is dus logisch dat er problemen optreden bij malafide huisvesters en huisjesmelkers. KaFra laat zien dat het anders kan en anders moet.

Lento.eu

In Nederland spelen tienduizenden internationale arbeiders een cruciale rol. Zonder hen zouden de schappen van supermarkten leeg blijven. Zouden pakketjes niet binnen een dag worden bezorgd. En zouden verse groenten niet van het land komen. Deze toegewijde arbeiders werken hard, maar vinden veelal moeilijk fatsoenlijke huisvesting. Hoewel sommige werkgevers hun internationale medewerkers goed behandelen, horen we helaas nog te vaak verhalen over misstanden, uitbuiting en onveilige woonomstandigheden. Met Lento.eu gaan we dit veranderen. Lento.eu helpt deze mensen om makkelijk geschikte woonruimte te vinden en is een betrouwbare partner voor verhuurders die ontzorgd willen worden.

Het concept van Lento bouwt voort op inzichten uit het rapport Roemer (‘Geen tweederangsburgers: Aanbevelingen om misstanden bij arbeidsmigranten in Nederland tegen te gaan’) en maakt gebruik van bestaande wetgeving om de positie van internationale arbeiders te versterken en hun levensomstandigheden te verbeteren. Door het scheiden van arbeids- en huurcontracten, streeft Lento ernaar om een meer rechtvaardige en evenwichtige balans te creëren tussen wonen en werken voor internationale arbeiders in Nederland en daarbuiten.

Klik hier voor meer informatie over Lento.eu

EE Accommodations

EE Accommodations specialiseert zich in het verhuren van huisvesting aan arbeidsmigranten. Als marktleider hebben zij veel ervaring en die ervaring zetten zij in voor eigenaren en verhuurders. Van ontvangst tot uitchecken en alle faciliteiten die daarbij komen kijken.

EE Accommodations heeft een breed aanbod aan woonruimtes met een landelijke dekking. Alle accommodaties voldoen aan de richtlijnen van Stichting Normering Flexwonen (SNF). Aan hen heeft u een deskundige partner die u adviseert en assisteert op het gebied van huisvestingsvraagstukken met betrekking tot arbeidsgasten. Daarvoor werkt EE Accommodations samen met o.a. gemeentes en grote uitzendorganisaties. Zodoende worden zij binnen lokale overheden en bij grote organisaties vaak gevraagd om te adviseren bij landelijke huisvestingsvraagstukken.

In aanvulling op de huisvesting kan EE Accommodations ook een breed scala van diensten aanbieden op het gebied van ontvangst, controle, energie, internet, transport en sportfaciliteiten.

Klik hier voor meer informatie over EE Accommodations.

Logejo

Logejo geeft invulling aan de enorme huisvestingsopgave van meer dan een half miljoen EU-arbeidsmigranten in Nederland. Samen met gemeentes, vastgoedeigenaren en werkgevers ontwikkelt, exploiteert en beheert zij kwalitatieve en beheersbare huisvestingslocaties. Logejo heeft zich gecommitteerd aan de uitdaging om de huisvestingsbranche te professionaliseren. Dit komt tot uiting in hun motto ‘Werken aan wonen’; samen met gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden zetten zij de schouders eronder.

De economische waarde van arbeidsmigratie is groot. Sectoren zoals de industrie, transport en land- en tuinbouw hebben baat bij flexibel inzetbaar personeel dat gemotiveerd is. Zelfs in de voorbije crisisperiode waren zij afhankelijk van arbeidsmigranten om tekorten op de arbeidsmarkt in te vullen. Van verdringing is nauwelijks sprake. Sterker, door vergrijzing en een toenemende mismatch tussen vraag en aanbod, zal het tekort op de arbeidsmarkt een van de belangrijkste maatschappelijke thema’s van de komende 25 jaar zijn.

Als spin-off van een uitzendorganisatie weten zij als geen ander dat werkgevers het belang inzien van goede huisvesting van EU-arbeidsmigranten. Logejo weet echter ook, dat ze hun handen vol hebben aan de activiteiten waaraan zij hun bestaansrecht ontlenen. Door het verschaffen van woongenot uit te besteden behoudt de branche zijn focus en dat komt de kwaliteit ten goede.

Klik hier voor meer informatie over Logejo.